|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

DSA-forløb

Dansk for andetsprogs-forløb 1-2-3

Din indgang til videre uddannelse og det danske arbejdsmarked!
DSA-forløb 1-2-3 er for dig, der har brug for at forbedre dit danske sprog og faglige niveau. Du undervises i dansk, matematik og grundlæggende IT på almen voksenuddannelse (avu), hvor undervisningen er tilrettelagt for voksne med dansk som andetsprog.

I fagene er der fokus på at udvikle og lære det faglige indhold samtidig med, at du bliver dygtigere til dansk, så derfor medtænkes sprog i de fleste læringsaktiviteter.

Vi ser mangfoldighed som en ressource, og du vil møde fagligt dygtige og engagerede lærere, som er optaget af, at du udvikler dig fagligt såvel som sprogligt. Desuden er der et stort fokus på et godt socialt miljø i klassen.

I løbet af undervisningsforløbet vil du få vejledning og individuelle samtaler med dine lærere og uddannelsesvejledere. Forløb 1-2 kan bruges til videre uddannelse på VUC fx G-nvieau. Forløb 3 giver fx adgang til erhvervsuddannelse eller bedre jobmuligheder.

Hvem er du?

 • Du vil gerne yde en indsats i forhold til at lære nyt
 • Du bidrager til det faglige og sociale fællesskab på holdet
 • Du viser respekt og forståelse for andre mennesker
 • Du deltager i planlagte studieture ud af huset
 • Du kan møde stabilt

 

Dine fag

Forløb 1-2

 • Dansk som andetsprog
 • Matematik
 • Grundlæggende IT

Fagene afsluttes med en intern prøve.

Forløb 3

 • Dansk som andetsprog G
 • Matematik G
 • Naturvidenskab G
 • Samfundsfag G

Fagene afsluttes med prøve på G-niveau (svarende til 9. klasse).

Optagelse og krav

Du kan søge om optagelse helt frem til studiestart.
Inden start vil du blive testet i dansk og matematik, så vi kan vurdere hvilket niveau, du skal starte på.
Krav for optagelse er, at du har bestået danskuddannelse 2.6 (både skriftligt og mundtligt) på LærDansk eller gået i dansk folkeskole.

Økonomi

Undervisningen er SU-berettiget. Søg SU direkte på www.su.dk.
Forløb 1-2 koster: 1410 kr.
Forløb 3 koster: 480 kr.

Start & sted

DSA-forløbene starter i august og janaur.
Forløb 1-2 varer ½ år. Forløb 3 varer ét år.
Undervisningen foregår på Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.

Vil du vide mere?

Kontakt vores vejledere på telefon 62 65 65 20 eller pr. mail avuvejledo@vucfyn.dk.