|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

DSA-forløb

Dansk for andetsprogs-forløb

Din indgang til videre uddannelse og det danske arbejdsmarked!

DSA-forløb er for dig, der har brug for at forbedre dit danske sprog og faglige niveau. Undervisningen er tilrettelagt for voksne med dansk som andetsprog.

I fagene er der fokus på at udvikle og lære det faglige indhold samtidig med, at du bliver dygtigere til dansk, så derfor medtænkes sprog i de fleste læringsaktiviteter.

Vi ser mangfoldighed som en ressource, og du vil møde fagligt dygtige og engagerede lærere, som er optaget af, at du udvikler dig fagligt såvel som sprogligt. Desuden er der et stort fokus på et godt socialt miljø i klassen.

I løbet af undervisningsforløbet vil du få vejledning og individuelle samtaler med dine lærere og uddannelsesvejledere.

Hvem er du?

 • Du vil gerne yde en indsats i forhold til at lære nyt
 • Du bidrager til det faglige og sociale fællesskab på holdet
 • Du viser respekt og forståelse for andre mennesker
 • Du deltager i planlagte studieture ud af huset
 • Du kan møde stabilt

 

Dine fag

Basisforløb (1/2 år)

 • Dansk som andetsprog basis
 • Matematik basis
 • Grundlæggende IT basis
 • Elementer af samfundsfag G
 • FVU læsning

 

BasisG-forløb (helårs)

 • Dansk som andetsprog basis + G
 • Matematik basis + G
 • Grundlæggende IT basis
 • FVU læsning

 

G-forløb (helårs)

 • Dansk som andetsprog G
 • Matematik G
 • Naturvidenskab G
 • Samfundsfag G
 • FVU læsning

   

Fagene afsluttes med prøve basis eller G-niveau svarende til 9. klasses prøve.

Optagelse og krav

Du kan søge om optagelse helt frem til studiestart.
Inden start vil du blive testet i dansk og matematik, så vi kan vurdere hvilket niveau, du kan starte på.
Krav for optagelse er, at du har bestået danskuddannelse 2.6 (både skriftligt og mundtligt) på LærDansk eller gået i dansk folkeskole.

Økonomi

Undervisningen er SU-berettiget. Søg SU direkte på www.su.dk.

Start & sted

DSA-forløbene starter i august og janaur.
Undervisningen foregår på Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.

Vil du vide mere?

Kontakt vores vejledere på telefon 62 65 65 20 eller pr. mail avuvejledo@vucfyn.dk.