|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

GIF

 

Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere

OBS! Næste GIF-hold starter i august 2018 - der åbnes for ansøgning d. 1. april 2018

GIF er et 1-årigt gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere, som gerne vil søge optagelse på en videregående uddannelse.

GIF-forløbet er sammensat særlig til dig med andet modersmål end dansk, som ønsker at supplere din gymnasiale uddannelse med en dansk studentereksamen.

Med et GIF eksamensbevis i hånden kan du få adgang til de fleste videregående uddannelser på lige fod med danske studenter og hf’ere.

Fagpakker

Undervisningen er tilrettelagt i en humanistisk eller matematisk fagpakke, som du vælger alt afhængigt af dine faglige forudsætninger og fremtidsønsker.

NB! GIF kan ikke læses som enkeltfag. 

Hum-GIF

Mat-GIF

 • Dansk som andetsprog A
 • Engelsk B
 • Historie B
 • Matematik C
 • Biologi C
   
 • Dansk som andetsprog A
 • Engelsk B
 • Historie C
 • Matematik A
 • Fysik B
 • Kemi B

 

Efter 1 år afsluttes indslusningsforløbet med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen i alle fag.

Optagelseskrav

 • Opholdstilladelse i Danmark
 • 12 års skolegang i dit hjemland
 • Gymnasial uddannelse fra dit hjemland
 • Dansk D-niveau (svarende til 10. klasse) med min. 4 i karakter.
  Vi behandler også ansøgninger, hvor Prøve i Dansk 3/Danskuddannelse 3, modul 5 er bestået med karaktererne 7/7/7 (svarende til 9/9 efter den gamle skala)
 • Min. 4 års engelsk (svarende til 10. klasse)
 • Til Mat-GIF skal du have kundskaber i matematik svarende til det gymnasiale B-niveau

Optagelse

Du skal downloade ansøgningsskemaet, som du udfylder og sender til gif@vucfyn.dk sammen med din dokumentation.  
Herefter vil du blive indkaldt til en optagelsessamtale med en vejleder. Optagelse sker først efter samtalen. 
Der kan søges helt frem til studiestart, den 13. august, men vi opfordrer til at søge så tidligt som muligt, også selvom man først måtte opfylde optagelseskravet efter sommereksamen. Er sidstnævnte tilfældet, vil man evt. kunne få en betinget optagelse.

Hent ansøgningsskema her

Økonomi

Du kan søge SU efter gældende regler. Undervisningen er gratis.

Start & Sted

Forløbet starter den 13. august 2018.
Undervisningen foregår i Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.

Vil du vide mere?

Kontakt studievejleder Lisbeth Antonsen på telefon 29 77 53 15 / mail lan@vucfyn.dk
eller studievejleder Inger Terp på telefon 62 65 65 13 / mail ite@vucfyn.dk.