|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_AVU

AVU

Avu – almen voksenuddannelse

Almen Voksenuddannelse - avu - er et tilbud om uddannelse til alle over 18 år. Du kan tage avu-fagene et ad gangen eller i en kombination med flere fag. Du kan også kombinere avu-fagene med andre enkeltfag på FVU og/eller hf. Avu omfatter kernefagene:

 • Dansk - Basis, G, F, E, D
 • Dansk som andetsprog - Basis, G, F, E, D
 • Engelsk - Basis, G, F, E, D
 • Fransk - Basis, G, F, E, D
 • Historie - D
 • Matematik - Basis, G, F, E, D
 • Naturvidenskab - G, F, E, D
 • Samfundsfag - G, D
 • Tysk - Basis, G, F, E, D

 

Avu omfatter også tilbudsfagene:

 • Billedkunst - D
 • Formidling - D
 • Grundlæggende IT - Basis, G
 • Idræt - D
 • Latin - E, D
 • Livsanskuelse - D
 • Psykologi - D
 • Samarbejde og kommunikation - G

 

Supplerende differentieret undervisning

Tilbydes som et supplement til undervisningen i de enkelte fag.

Introducerende undervisning

Tilbydes for at give dig en introduktion til de enkelte fag og et indblik i arbejdsmetoder. Deltagelse i introducerende undervisning er ikke en forudsætning for optagelse på faget i den ordinære undervisning. Undervisningen er gratis.

FagelementER

Et fagelement er en del af et enkeltfag. Varigheden er kortere end et normalt enkeltfag, og forløbet er ikke i sig selv adgangsgivende til andre fag eller uddannelser.

Prøve

Avu-fagene afsluttes med prøver på niveauerne G og D. Niveauerne basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren.