|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

Beredskab

HF I BEREDSKAB

 

Få vind i håret på hf-søfart!

Har du lyst til en fremtid inden for Beredskabet? HF i Beredskab forbereder dig til et arbejdsliv, hvor du kan gøre en forskel.

Under uddannelsesforløbet får du mulighed for at prøve kræfter med hverdagen inden for Politiet, Brandvæsenet, Forsvaret, Kriminalforsorgen, Brandvæsenet, Fængselsvæsenet og Ambulancetjenesten gennem projektforløb, hvor du kommer på besøg rundt i alle beredskabsvirksomhederne. Der er stor efterspørgsel på arbejdskraft indenfor alle disse erhverv, så der er gode jobmuligheder for dig, der kommer ind på HF i Beredskab.

HF i Beredskab som enkeltfag er særligt tilrettelagt for dig, der er voksen og har tilegnet dig noget livserfaring. Du har brug for at komme videre i dit arbejdsliv - måske i form af et karriereskift, efter du har været ude af skolen i lang tid og skal igang igen.

Vi tilbyder HF i Beredskab som enkeltfag, hvor du kan vælge en fleksibel sammensætning af de hf-fag, du har brug for, eller du kan tage en fuld hf-eksamen over 2 år, som giver adgang til videregående uddannelser.

Uddannelsen er tilrettelagt, så beredskabsfagenes perspektiv inddrages i hf-fagene f.eks. med kommunikation, personlig udvikling, problemløsning og samarbejde.

Uddannelsen giver dig:

 • Faglig indsigt i beredskabsfagene og tilhørende arbejdsliv
 • Studiekompetencer til at gennemføre en uddannelse
 • Redskaber til at samarbejde om problemløsning i team
 • Støtte til at genoptage et uddannelsesforløb efter behov
 • Adgang til en lang række videregående uddannelser (fuld hf)

 

Undervisningen vil være præget af en vekselvirkning mellem hf-fagene og praksis inden for Beredskabet.
Du vil også få mulighed for at erhverve førstehjælpsbeviset.

en fuld hf i beredskab består af følgende:

Fag

 

Øvrige aktiviteter

 • Dansk A
 • Matematik C
 • Religion C
 • Biologi C
 • Idræt B
 • Samfundsfag B
 • Engelsk B
 • Historie B
 • Kemi C
 • Geografi C
 • Psykologi C
 • Valgfag C
 • Projektforløb
 • SSO
 • EPR

   

Optagelse

Optagelse sker efter samtale med studievejlederen.

Økonomi

Du kan søge SU efter gældende regler.
Der er deltagerbetaling på hf-enkeltfag. Du skal regne med ca. 4000 kr. pr. år.

Start & sted

Hf i Beredskab starter i august 2017.
Undervisningen foregår på HF & VUC FYN Odense, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.

vil du vide mere?

Book en tid hos én af vores vejledere her
Eller kontakt studievejledningen på tlf. 62 65 65 10 / mail hfvejledo@vucfyn.dk.