|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_HF

Fagpakker

Fagpakker

En fagpakke bruges til hurtigt at bygge bro fra hf til mellemlange videregående uddannelser. Fagene i fagpakkerne skal være bestået for, at man kan søge ind på den videregående uddannelse med dem.

Fagpakker på HF & VUC FYN

Fagpakker findes på flere af HF & VUC FYNs afdelinger og sammensættes af enkeltfag, og er primært rettet mod optagelse på uddannelser som f.eks. pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, jordemoder, bioanalytiker, radiograf, ernærings- og sundhedsuddannelserne eller lærer. Spørg på de lokale undervisningssteder.

Vær opmærksom på at du ikke kommer til at gå i en klasse, hvor alle har de samme fag, men at din pakke blot er en samling enkeltfag.