|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

2-årig hf - august

HF FLOW - vælg mellem musik, kunst & design eller teater

Med en FLOW hf-eksamen bliver du godt klædt på til videre uddannelse og karriere.
Måske drømmer du om at tage en uddannelse inden for ét af de kreative fag.
Mange FLOW-kursister vælger også at læse videre til fx folkeskolelærer eller pædagog, hvor deres kreative styrker kan komme i spil.

På FLOW får du:

  • En hf-eksamen, der giver dig adgang til videre uddannelse
  • Undervisning på højt niveau i musik, kunst & design og teater 
  • Udfordrende og udadvendte projekter, koncerter, udstillinger og forestillinger
  • Et fedt miljø med et stærkt sammenhold og plads til alle 
  • Faste klasser med unge med samme lidenskab som dig

MUSIK

Sceniske fag (musik)

De sceniske fag er bl.a. instrumentalt hovedfag (dit instrument eller din stemme) teori og hørelære, bifagsklaver, frivilligt sammenspil samt to hele ugers projekt hvert halve år.
Dine lærere er udøvende musikere ansat af Kulturskolen 1748.

Hf-fag

Ud over de obligatoriske fag - dansk, engelsk matematik, kulturfag og naturfag - skal du have musik B og drama C.
Hf-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC FYN.

KUNST & DESIGN

Fordybelsesfag

På eget værksted undervises du i både manuelle og digitale færdigheder, som arbejdet med kunst og design bygger på. Du får viden, teknik og inspiration til at skabe nye værker til din portfolio og rum til at udfolde dig kreativt. To uger hvert halve år arbejder vi udelukkende med et kreativt projekt - ofte sammen med FLOW musik og teater. Dine lærere er selv udøvende indenfor kunst og design og ansat af Kulturskolen 1748.

Hf-fag

Ud over de obligatoriske fag - dansk, engelsk matematik, kulturfag og naturfag - skal du have billedkunst B, design B og mediefag C.
Hf-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC FYN.

TEATER

Sceniske fag (teater)

Teaterundervisningen rummer elementer som skuespilteknik, karakteropbygning og tekstarbejde, perioder med forskellige dramatiske genrer samt en masse træning af krop og stemme. Hvert halve år arbejder vi i to uger intensivt med projekt og forestilling. Lærere er dramaturger og skuespillere ansat af Kulturskolen 1748.

Hf-fag

Ud over de obligatoriske fag - dansk, engelsk matematik, kulturfag og naturfag - skal du have drama B og musik C.
Hf-undervisningen varetages af lærere fra HF & VUC FYN.
 

PRIS

FLOW 2-årig koster 1000,- pr. måned i 22 måneder for den sceniske undervisning/ fordybelsesfagene, der varetages af Kulturskolen 1748. Der betales ikke for hf-fag.
Derudover er der deltagerbetaling på ca. 2500,- til en fælles studietur på 2. år.

SU

Hvis du er over 18 år, kan du søge SU.

Start

Undervisningen starter august 2018.

Optagelseskrav

Optagelse på FLOW 2-årig kræver en afgangseksamen, og du kan optages direkte efter 9. eller 10. klasse. På ug.dk kan du læse mere om de gældende optagelseskrav til en 2-årig hf.
Derudover skal du være "motiveret og talentfuld". Du kommer til en kort og enkel optagelsesprøve samt en samtale, hvor vi sammen finder ud af, om FLOW er noget for dig.

OPTAGELSE

Tilmeld dig FLOW på optagelse.dk senest 1. marts 2018.

Ansøgere til FLOW musik og teater skal også tilmelde sig en audition på www.flow1748.dk senest 1. marts 2018.
Ansøgere til FLOW kunst & design indkaldes automatisk til en optagelsessamtale.

Hvor foregår undervisningen?

Den sceniske undervisning på musik og teaterlinjerne forgår på Kulturskolen 1748, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.
Hf-undervisningen og fordybelsesfagene på kunst & design foregår på HF & VUC FYN i Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.

FLOW udbydes i samarbejde mellem HF & VUC FYN i Odense og Kulturskolen 1748. 
Se flere informationer på Kulturskolen 1748

Vil du vide mere?

Kontakt studievejleder Linda de Lamotte på tlf. 30 51 17 48 / mail ldl@vucfyn.dk