|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_HF

HF2

2-årigt hf (hf2)

Vælger du hf2 kommer du i en stamklasse med andre unge, som har samme uddannelsesmål som dig. På undervisningsstederne FYNs HF-kursus og HF & VUC FYN i Odense, Glamsbjerg og Langeland tilbydes en samlet 2-årig hf-eksamen. I Svendborg og på Ærø kan du tage en hf-søfart over 3 år. I den 2-årige hf-uddannelse og i hf-søfart er der nogle elementer, der ikke forekommer i VUC’s øvrige hf-uddannelsestilbud. Det gælder fx oprykningsregler efter hvert klassetrin og særlige praktikforløb. Se bekendtgørelsen om gymnasiale uddannelser

Start i august - ansøg via optagelse.dk

optagelse

Du kan blive optaget på den 2-årige hf efter 9. eller 10. klasse.

Optagelse direkte fra 9. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakter.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse.
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Du skal have aflagt de obligatoriske prøver i 9. klasse.
 • Du skal have opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 i de lovbundne prøver.

 

Optagelse direkte fra 10. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse.
 • Du skal have 10. klasseprøve (skriftlig og mundtlig) i dansk, matematik og engelsk.
 • Du skal have folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøve i fysik/kemi
 • Du skal have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasseprøve både mundtligt og skriftligt i tysk eller fransk.

 

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, så har du mulighed for at søge om optagelse alligevel og få adgang fx via en vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og helhedsvurdering.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Du har også mulighed for optagelse efter individuel bedømmelse af dine kvalifikationer, hvis du har en anden baggrund – erhvervserfaring og/eller anden uddannelse. Du vil blive kontaktet med henblik på en personlig samtale hos en studievejleder.

Tilmelding

Går du i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts. For øvrige er ansøgningsfristen til den 2-årige hf 15. marts.
Ansøgninger modtaget efter 15. marts vil dog også blive behandlet.