|  log ind  |  faq  |  a-z  |

konflikt

Her på siden vil vi informere løbende om den varslede strejke og lockout

Den varslede strejke for underviserne på Odense City Campus den 22. april er udskudt 2 uger. Det betyder, at der tidligst kan udbryde strejke den 8. maj, medmindre forligsmanden inden for de to uger erklærer, at forhandlingerne er brudt sammen. Hvis det sker, kan strejke bryde ud fem dage derefter. Skulle der udbryde strejke, er der risiko for at undervisningen kan blive aflyst på Odense City Campus. Undervisningen gennemføres som normalt frem til og med mandag den 7. maj, hvor alle kursister vil få nærmere information omkring en eventuel strejke. Undervisningen fortsætter som normalt på alle andre afdelinger.

Den varslede lockout af alle undervisere på HF & VUC FYN den 28. april er også udskudt 2 uger. Det betyder, at der tidligst kan udbryde lockout den 12. maj. Såfremt lockouten træder i kraft, kan undervisningen blive aflyst. Vi følger situationen løbende og holder jer opdateret her vucfyn.dk og på vucfyn.net.

I forbindelse med både strejke og lockout kan enkelte hold dog blive gennemført som planlagt – hold dig orienteret her på vucfyn.dk og på vucfyn.net.

I tilfælde af strejke og lockout kan du her på vucfyn.dk og på vucfyn.net holde dig orienteret om, hvornår undervisningen starter igen. Vi vil naturligvis gøre alt for, at du kan nå dine planlagte eksaminer inden sommerferien.

Adgang til vucfyn.net

I tilfælde af en strejke vil UNI-Login blive afbrudt og vil ikke længere fungere. Dog kan du stadig logge på vucfyn.net. Alt du skal gøre er at tilføje @vucfyn.net til dit brugernavn, og så kan du få adgang til undervisningsmaterialet, som du plejer.

Ex. Er dit brugerlogin: test0852 så skal du skrive: test0852@vucfyn.net – så kan du stadig komme på vores læringsplatform.

Yderligere info

Du kan få svar på en del spørgsmål på www.uvm.dk/ok18/gymnasiale-uddannelser.

SU’en berøres som udgangspunkt ikke, men du kan orientere dig mere om reglerne underen evt. konflikt på www.su.dk.