|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_LANGELAND

Langeland

HF & VUC FYN LANGELAND - når fremtiden skal være lokal

På HF & VUC FYN Langeland tilbyder vi:

  • 2-årig hf – sammensat forløb, der giver adgang til mellemlange og videregående uddannelser.
  • Hf som enkeltfag – adgangsgivende til mellemlange og videregående uddannelse
  • Avu – 9. og 10. klasse
  • FVU - grundlæggende dansk og matematik undervisning.
  • OBU – ordblindeundervisning.

 

Vores nuværende studerende siger om os:

  • ”Undervisningen starter kl. 8:30 og passer med busserne”
  • ”Det sociale liv på skolen er godt”.
  • ”Super lærer og gode faciliteter”.

 

2-årig hf

På HF & VUC Fyn Langeland tilbyder vi den 2-årige hf med fokus på Mennesker og Samfund. Det er en almen 2-årig gymnasial uddannelse, som giver dig mulighed for at kvalificere dig til mellemlange og videregående uddannelser. En stor del af undervisningen er tilrettelagt med et anvendelsesorienteret og innovativt fokus, og du vil derfor i løbet af din uddannelsestid blive klædt på til virkeligheden. På Langeland ser den 2-årige hf derfor således ud:

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Dramatik C, Idræt C eller Billedkunst C 
Projekt- og praktikforløb

To faggrupper
Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Fagpakke
Filosofi C
Psykologi C

Valgfag
Her skal du opgradere nogle af dine fag til et højere niveau. Du vælger dem, når du er kommet i gang med uddannelsen.
Matematik B
Samfundsfag B
Biologi B
Kemi B
Erhvervsøkonomi C
Tysk C
Retorik C
Innovation C

Fagene vil blive oprettet, hvis der er tilstrækkelig tilmeldte.

Se hvad der skal til for at blive optaget på den 2-årige hf

Her kan du printe en beskrivelse af vores tilbud