|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_HF

Fuld hf

Fuld hf

En fuld hf enkeltfags-eksamen består af:

A. Obligatoriske fag

  1. Dansk A, med skriftlig og mundtlig prøve
  2. Engelsk B, med skriftlig og mundtlig prøve
  3. Matematik C, med skriftlig og mundtlig prøve
  4. Biologi C, Geografi C, Kemi C med mundtlig prøve. De tre fag kan på særlige hold afvikles som naturvidenskabelig faggruppe med en tværfaglig mundtlig prøve.
  5. Historie B, Religion C, samfundsfag C. De tre fag kan på særlige hold afvikles som kultur- og samfundsfaggruppe med en tværfaglig mundtlig prøve.

 

II 2-5 valgfag

  1. 2 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau
  2. 2 fag på B-niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau 
  3. 1 fag på A-niveau, der ikke er engelsk eller historie, og 2 fag på C-niveau
  4. engelsk eller historie på A-niveau og tre fag på C-niveau

 

Du kan evt. supplere disse kombinationer med 1 eller 2 valgfag.

C. Større skriftlig opgave (SSO)

Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne på mindst B-niveau. 1-2 øvrige fag kan indgå.

D. Eksamensprojekt (EPR)

Der udarbejdes et tværfagligt eksamensprojekt i 2-3 selvvalgte fag. Projektet afsluttes med en mundtlig prøve. Eksamensprojektet bortfalder for kursister som aflægger flerfaglig mundtlig prøve i kultur- og samfundsfaggruppen eller i naturvidenskabelig faggruppe.