|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_HF

Fuld hf

hf-enkeltfag fra august 2017

Hf-enkeltfag giver dig mulighed for at sammensætte din egen højere forberedelseseksamen, der er adgangsgivende til videregående uddannelse.Hf-enkeltfag er en gymnasial uddannelse. Hf-enkeltfag består af obligatoriske fag og valgfag, der kan følges enkeltvis, i pakker eller i et samlet forløb. Alle fag afsluttes med eksamen.

De enkelte fag kan over en kortere eller længere periode sammenstykkes til en pakke eller en fuld højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning, der er adgangsgivende til de videregående uddannelser.
 

En fuld højere forberedelseseksamen består af:

I Obligatoriske fag

 1. Dansk A-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 2. Engelsk B-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 3. Matematik C-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 4. Biologi C-niveau, geografi C-niveau og kemi C-niveau – mundtlig eksamen
 5. Historie B-niveau, religion C-niveau og samfundsfag C-niveau – mundtlig eksamen
 6. Idræt C eller ét af følgende kunstneriske fag på C-niveau: billedkunst, dans, design, dramatik, mediefag eller musik

 

II Valgfag i fagpakke (uden overbygning)

 1. 2 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag + min. 200 timers valgfag eller
 2. 1 fag på B-niveau, som er et løft fra de obligatoriske fag, og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 250 timers valgfag eller
 3. 1 nyt valgfag på B-niveau og 1 nyt valgfag på C-niveau + min. 175 timers valgfag

 

III Valgfag i udvidet fagpakke (med overbygning)

2-3 løft af niveau i fag, heraf 1-2 løft til A-niveau

IV Større skriftlig opgave (SSO)

Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

V Eksamensprojekt (EPR)

Der udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, som afsluttes med en mundtlig prøve.
 

Er du startet på hf før august 2017, kan du sammensætte din hf-eksamen ud fra følgende:

I Obligatoriske fag

 1. Dansk A-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 2. Engelsk B-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 3. Matematik C-niveau – skriftlig og mundtlig eksamen
 4. Biologi, geografi og kemi – alle C-niveau – mundtlig eksamen
 5. Historie B-niveau, religion og samfundsfag – begge C-niveau – mundtlig eksamen

 

II 2-5 valgfag i 4 mulige kombinationer:

 1. 2 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau eller
 2. 2 fag på B-niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau eller
 3. 1 fag på A-niveau (dog ikke engelsk og historie) og 2 på C-niveau eller
 4. Engelsk eller historie på A-niveau og 1 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau eller 3 fag på C-niveau

 

III Større skriftlig opgave (SSO)

Der skal udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

IV Eksamensprojekt (EPR)

Der udarbejdes et tværfagligt eksamensprojekt i mindst 2 selvvalgte fag, som afsluttes med en mundtlig prøve.

Fuld hf før august 2017

En fuld hf enkeltfags-eksamen består af:

A. Obligatoriske fag

 1. Dansk A, med skriftlig og mundtlig prøve
 2. Engelsk B, med skriftlig og mundtlig prøve
 3. Matematik C, med skriftlig og mundtlig prøve
 4. Biologi C, Geografi C, Kemi C med mundtlig prøve. De tre fag kan på særlige hold afvikles som naturvidenskabelig faggruppe med en tværfaglig mundtlig prøve.
 5. Historie B, Religion C, samfundsfag C. De tre fag kan på særlige hold afvikles som kultur- og samfundsfaggruppe med en tværfaglig mundtlig prøve.

 

II 2-5 valgfag

 1. 2 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau
 2. 2 fag på B-niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau 
 3. 1 fag på A-niveau, der ikke er engelsk eller historie, og 2 fag på C-niveau
 4. engelsk eller historie på A-niveau og tre fag på C-niveau

 

Du kan evt. supplere disse kombinationer med 1 eller 2 valgfag.

C. Større skriftlig opgave (SSO)

Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne på mindst B-niveau. 1-2 øvrige fag kan indgå.

D. Eksamensprojekt (EPR)

Der udarbejdes et tværfagligt eksamensprojekt i 2-3 selvvalgte fag. Projektet afsluttes med en mundtlig prøve. Eksamensprojektet bortfalder for kursister som aflægger flerfaglig mundtlig prøve i kultur- og samfundsfaggruppen eller i naturvidenskabelig faggruppe.