|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

Enkeltfag

Enkeltfag

Vælg det niveau du vil søge efter i menuen til venstre.

AVU

Avu er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning. Der undervises på mange niveauer - fra basisniveau til niveauerne G, F, E og D, hvor D er det højeste niveau:
•  Basis - grundlæggende niveau
•  G - svarer til folkeskolens 9. klasse
•  F - svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag F
•  E - svarer til folkeskolens 10. klasse
•  D - svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag D

Avu-fagene afsluttes med prøver på niveauerne G og D. Niveauerne basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren.

FVU

FVU betyder Forberedende Voksenundervisning. FVU er for dig, der gerne vil blive bedre til dansk og matematik. FVU kan kombineres med andre enkeltfag på avu eller hf-niveau. Undervisningen afsluttes med en test.

HF

Hf-enkeltfagene er tilrettelagt som ½-årige, et-årige eller to-årige forløb, også som individuelt tilrettelagte forløb og som fjernundervisning. Mange fag og niveauer tilbydes formiddag, eftermiddag og aften.
Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal have gennemført et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A. Alle fag afsluttes med eksamen.

OBU

OBU betyder undervisning for ordblinde. Undervisningen er gratis og med små hold på 3-6 deltagere. Formålet er, at du bliver bedre til at læse, stave og skrive. Du kan også lære at bruge it-hjælpemidler.