|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_HF

HF

HF - højere forberedelseseksamen

Hf er en almen gymnasial uddannelse. Undervisningen har både et studieforberedende, et almendannende og anvendelsesorienteret formål. Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A. HF & VUC FYN udbyder hf efter enkeltfagsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen for 2-årig hf.

HFe

Hvis du vælger hf som enkeltfagsundervisning, betyder det, at du selv bestemmer antallet af fag og dermed antallet af ugentlige timer. Du kan sammenstykke enkeltfagene til en samlet hf på 2-3 år eller mere. Hvis du allerede har en gymnasial uddannelse, kan du supplere med fag og niveauer, som giver adgang til de videregående uddannelser. Se bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser

HF2

På undervisningsstederne FYNs HF-kursusHF & VUC FYN i OdenseGlamsbjerg og Langeland tilbydes en samlet 2-årig hf-eksamen.

Hf-søfart

I Svendborg og på Ærø kan du tage en hf-søfart over 3 år.
I den 2-årige hf-uddannelse og i hf-søfart er der nogle elementer, der ikke forekommer i VUC’s øvrige hf-uddannelsestilbud. Det gælder fx oprykningsregler efter hvert klassetrin og særlige praktikforløb. Se bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser

HF fagpakker

Du kan vælge særlige fagpakker, som er adgangsgivende til fx pædagog-, sygeplejerske- eller socialrådgiveruddannelsen.

Videre efter hf

Se hvilke uddannelser du kan tage på Adgangskortet.