|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ÆRØ

Optagelseskriterier

Optagelseskriterier til hf

For at blive optaget på hf-søfart skal du normalt have gennemført en 10. klasse med et tilfredsstillende resultat. Du skal inden optagelse gennemgå en lægeundersøgelse for at få "Sundhedsbevis for Søfarende". For at opnå dette skal man have et almindeligt godt helbred, og man må ikke være farveblind.

1. For ansøgere der har forladt folkeskolen mindst ét år før start på hf

Det er skolens vurdering af dine personlige og faglige kvalifikationer, der afgør om du kan optages. Du skal derfor til en optagelsessamtale med en studievejleder. Du skal medbringe et ansøgningsskema samt alle de papirer, der kan dokumentere din uddannelsesmæssige baggrund. Ansøgningsskemaet kan inkl. råd og vejledning evt. udfyldes i forbindelse med samtalen. Du kan få et ansøgningsskema tilsendt fra os, eller du kan selv selv hente det hos os eller på arbejdsformidlingen. Du kan også hente skemaet på undervisningsministeriets hjemmeside på adressen www.optagelse.dk. Skemaet udfyldes online udskrives eller omvendt, udskrives og udfyldes bagefter.

Hvis du kontakter HF & VUC FYNs kontor på Ærø for at rekvirere et ansøgningsskema, vil det være hensigtsmæssigt hvis du samtidig bestiller tid til en optagelsessamtale. Det sker på: tlf. 62 65 65 90 - eller ring til en studievejleder i studievejledningens kontortid, eller skriv direkte til os, så kontakter vi dig. Ansøgningsskemaet skal afleveres til hf-kurset senest den 15. marts. Du skal kun aflevere ansøgningsskema til det hf-kursus, du helst vil optages på. På ansøgningsskemaet kan du prioritere to alternative ønsker. Hvis du afleverer ansøgningsskema til flere hf-kurser, forringer du din indflydelse på prioriteringen.

2. For ansøgere der afslutter 10. klasse ved sommereksamen

Du optages hvis du inden hf-kurset starter:

  • har afsluttet folkeskolens 10. klasse, eller har gennemført en tilsvarende undervisning.
  • har udarbejdet en uddannelsesplan, hvori din skole vurderer, at du vil kunne optages på hf uden prøve.
  • har aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk - skriftligt og mundtligt.
  • har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi. Folkeskolens 10.klasse-prøve i fysik/kemi kan erstatte afgangsprøven i fysik/kemi. (Når fagene biologi og geografi fremover indgår i folkeskolens afgangsprøve, vil disse fag også være en del af optagelsesbetingelserne.)
  • har aflagt folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasse-prøve i tysk eller fransk (mundtlig prøve samt, hvis du har aflagt 10.klasse-prøve, skriftlig prøve).

 

Hvis din folkeskole indstiller, at du skal til optagelsesprøve, vil dit først søgte hf-kursus vurdere dine skriftlige eksamenskarakterer i dansk, matematik og engelsk fra 10. klasse-prøven. Hvis disse karakterer bedre end forventet, vil du blive optaget på hf uden prøve. Er dette ikke tilfældet, vil du blive indkaldt til optagelsesprøve. Optagelsesprøven består af op til 3 mundtlige delprøver i fag, hvor hvor det søgte hf-kursus vurderer at der er behov for et bedre grundlag at optage dig på. Optagelsesprocedure: Du får udleveret et ansøgningsskema fra Ungdommens Uddannelsesvejledning på din folkeskole, skemaet skal afleveres til din folkeskole senest 15. marts.

Nederste på siden: Der gælder særlige regler for ansøgere til HF-søfart, se mere på www.hf-soefart.dk