|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_FYNS_HF

Hvad er hf?

Hvad er 2-årigt hf?

På FYNs HF-kursus følger du den samme klasse i 2 år i de obligatoriske fag. Du arbejder derfor sammen med de samme kursister og det samme lærerteam i 2 år. Hf er bygget op af en række obligatoriske fag og valgfag. Valgfagene vælger du individuelt efter dine behov og interesser. Valgholdene sammensættes på tværs af klasserne

Hvad kan hf bruges til?

En hf-eksamen giver ligesom de andre gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hhx, htx) adgang til de videregående uddannelser. Vær opmærksom på, at nogle uddannelser kræver bestemte fag på b-og a-niveauer. Også mange af de kortere videregående uddannelser kræver en hel hf-eksamen og relevante hf-fag.

Med en hf2 kan du komme videre på en lang række af uddannelser - læs mere her

En hf-eksamen består af:

1. Introduktionskursus

2. Obligatoriske fag

 • Dansk A-niveau, 1. og 2. år, med både skriftlig og mundtlig eksamen
 • Engelsk B-niveau, 1. og 2. år, med både skriftlig og mundtlig eksamen
 • Matematik C-niveau, 1. år, med både skriftlig og mundtlig eksamen
 • Idræt C-niveau, 1. år
 • Praktisk/musisk fag, C-niveau, 1. og 2. år
 • Naturvidenskabelig faggruppe 1. år (biologi, geografi og kemi – alle C-niveau), med flerfaglig mundtlig eksamen)
 • Kultur-og samfundsfagsgruppen 1. og 2. år (historie B-niveau, religion og samfundsfag – begge C-niveau), med flerfaglig mundtlig eksamen)
 • Læs mere om de obligatoriske fag her

 

3. Valgfag – 2-4 fag på C, B eller A-niveau

 • 2 fag på b-niveau og 1 fag på c-niveau
 • 1 fag på a-niveau og 2 fag på c-niveau
 • Engelsk på a-niveau og 2 fag på b-niveau
 • Engelsk på a-niveau og 1 fag på c-niveau og 1 fag på b-niveau
 • Læs mere om valgfag her

 

4. Værkstedsundervisning

5. Større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne, 2. år, (3. semester)

 • Læs mere om den større skriftlige opgave her