|  log ind  |  faq  |  a-z  |

Optagelseskriterier

Optagelseskrav til hf

1. For ansøgere der har forladt folkeskolen mindst ét år før start på hf

Det er skolens vurdering af dine personlige og faglige kvalifikationer, der afgør om du kan optages. Du vil derfor blive indkaldt til en optagelsessamtale med en studievejleder.

Du skal medbringe et ansøgningsskema samt alle de papirer, der kan dokumentere din uddannelsesmæssige baggrund. Ansøgningsskemaet kan inkl. råd og vejledning evt. udfyldes i forbindelse med samtalen.

Du kan få et ansøgningsskema tilsendt fra os, men du kan også selv hente det hos os, eller på undervisningsministeriets hjemmeside på adressen optagelse.dk.

 Skemaet udfyldes online og udskrives, eller omvendt, udskrives og udfyldes bagefter.

Du kan kontakte FYNs HF-kursus på: tlf. 62 65 65 80, eller ringe til en studievejleder i studievejledningens kontortid, tlf. 62 65 65 85, eller skrive direkte til os, så kontakter vi dig med henblik på en optagelsessamtale.

Ansøgningsskemaet skal afleveres til Fyns HF-kursus senest den 15. marts.

Du skal kun aflevere ansøgningsskema til det hf-kursus, du helst vil optages på. På ansøgningsskemaet kan du prioritere to alternative ønsker. Hvis du afleverer ansøgningsskema til flere hf-kurser, forringer du din indflydelse på prioriteringen.

2. For ansøgere der afslutter 10. klasse ved sommereksamen

Du optages hvis du inden hf-kurset starter:

  • har afsluttet folkeskolens 10. klasse, eller har gennemført en tilsvarende undervisning.
  • har udarbejdet en uddannelsesplan, hvori din skole vurderer, at du vil kunne optages på hf uden prøve.
  • har aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk - skriftligt og mundtligt.
  • har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi. Folkeskolens 10. klasse-prøve i fysik/kemi kan erstatte afgangsprøven i fysik/kemi. (Når fagene biologi og geografi fremover indgår i folkeskolens afgangsprøve, vil disse fag også være en del af optagelsesbetingelserne.)
  • har aflagt folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasse-prøve i tysk eller fransk (mundtlig prøve samt, hvis du har aflagt 10. klasse-prøve, skriftlig prøve).
  • af din egen skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderes uddannelsesparat.

 

Optagelsesprocedure: Du får udleveret et ansøgningsskema fra Ungdommens Uddannelsesvejledning på din folkeskole, skemaet skal afleveres til din folkeskole senest 1. marts.

Hvis din egen skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke vurderer dig uddannelsesparat, og du alligevel fastholder dit uddannelsesønske, skal du til en uddannelsesparathedsvurdering på den søgte skole.

Den nye uddannelsesparathedsvurdering afgør om, du har du nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Optagelsesprøven består af en mundtlig og en skriftlig del.