|  log ind  |  faq  |  a-z  |

Særlige hf-tilbud

Særlige hf-tilbud

FYNs HF-kursus tilbyder, udover det "almindelige" hf-forløb, 4 "tonede" forløb. Ved at vælge ét af de tilbudte tonede forløb får du en hf-eksamen, der er tilpasset dine behov og interesser, og kan være springbræt til videregående studier. Du skal dog være opmærksom på, at nogle videregående studier kræver bestemte fag på bestemte niveauer. Tal evt. med en studievejleder inden du beslutter dig for hvilket forløb, du vil vælge.

1. Et forløb rettet mod de natur- og sundhedsfaglige uddannelser - Naturfags- og sundhedslinjen

Her er fysik på C-niveau obligatorisk. I en naturfaglig toning kan du vælge blandt matematik, fysik og kemi på B-niveau, eller datalogi på C-niveau. Med en sundhedsfaglig toning kan du vælge blandt biologi, kemi og idræt på B-niveau, og psykologi på C-niveau. Se mere her

2. Et forløb rettet mod politiuddannelsen

Her er idræt på B-niveau og psykologi på C-niveau obligatorisk. Du kan have fokus på idrætsfaglige interesser, og få gode forudsætninger for at gå til optagelsesprøve på politiuddannelsen. Se mere her

3. Et forløb rettet mod de pædagogiske uddannelser - pædagog-linjen

Her er psykologi og samfundsfag på B-niveau obligatoriske valgfag, og der indgår samarbejde med relevante videregående uddannelser. Se mere her

4. Et forløb med vægten lagt på flere sprog - sproglig hf

Et godt grundlag for videregående uddannelser med sprog. Her har du engelsk på A-niveau, samt spansk begynder B eller tysk fortsætter C . Se mere her