|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_FYNS_HF

Læsevejledning

Læsevejledning

Er der problemer med læsehastighed og/eller stavning, kan der hentes hjælp hos læsevejlederen.

Læsevejlederen tester alle 1. hf klasser i stavning og læsehastighed ved skoleårets start, og derefter tilbydes nogle elever ekstraundervisning. Alle får en tilbagemelding på screeningen, og det er naturligvis frivilligt, om man siger ja tak til tilbud om støtteundervisning.

Det er også vigtigt, at (eventuelt) ordblinde får kontakt til læsevejlederen, idet der bl.a. kan gives dispensation ved eksamen. Støtteundervisningen er som regel individuel, og de fleste oplever fremskridt i et sådant undervisningsforløb (tit vil der være tale om 10 timer). Læsehastighed kan ofte forbedres, og staveproblemer tackles bedre, når der sættes fokus på den enkelte elevs fejltyper.

Timerne ligger uden for det almindelige skema, evt. i mellemtimer, og aftales individuelt. 

Læsevejleder er Margrethe Ramm, mra@vucfyn.dk

Læsevejleder-lokalet ligger først for i kontorbygningen.