|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_GLAMSBJERG

Praktisk information

Praktisk information om glamsbjerg

Praktisk information er den lokale udgave af HF & VUC FYNs A-Z. Det kan derfor være en god idé at læse i A-Z også.

Administration

Den daglige administration varetages af Karsten Richardt og Marianne Frøstrup.
Kontoret har åbent alle skoledage fra kl. 8.00-15.00; fredag 8.00-14.00

Bøger

Alle bøger til undervisningen låner du gratis på afdelingen. De lånte materialer skal du aflevere umiddelbart efter eksamen/prøven eller ved evt. ophør forinden. Ved manglende aflevering har du erstatningspligt. Hvor der findes et bibliotekssystem til udlån/aflevering af bøger, bedes du have dit sygesikringskort med.

SU

Administreres af Karsten Richardt, kri@vucfyn.dk, tlf. 62 65 66 20.

Ekskursioner og studierejser

Du vil finde opslag om ekskursioner og studierejser samt der vil blive holdt orienteringsmøder om samme.

Fællesarrangementer

Du finder opslag om planlagte fællesarrangementer og fællessamlinger på vore opslagstavler.

Glemte sager

Henvend dig på kontoret, hvor glemte sager kan afleveres og afhentes.

Introduktionsdage

Vi arrangerer introduktionsdage ved de ordinære holdstarter for alle niveauer.

Kantine

Se opslag om udbud, åbningstider etc. i kantinen.

Parkering

Følg venligst afdelingens henvisninger for parkering.

Pedel/Servicemedarbejder

Per Bramsen Hellesen og han træffes på tlf. 6265 6688 alle arbejdsdage

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på HF & VUC FYN. Rygning må kun forekomme på de steder, som afdelingen anviser.

Studiekort

Kan bestilles på kontoret.

Terminsprøver/prøvelignende forhold

Inden skriftlig eksamen/prøve arrangerer vi ofte en prøve, der afvikles under eksamenslignende forhold. Prøven sikrer bl.a., at du har afprøvet det elektroniske udstyr og har prøvet at udarbejde en opgave inden for den tidsramme, der er til rådighed ved en eksamen/prøve.

Årsafslutning

Se Årsplan