|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_MIDDELFART

Praktisk information

Praktisk information om middelfart

Praktisk information er den lokale udgave af HF & VUC FYNs A-Z. Det kan derfor være en god idé at læse i A-Z også.

Administration

Den daglige administration varetages af vores faste kontorpersonale, Helle Andersson og Charlotte Recke. Kontoret har åbent mandag til torsdag fra kl. 8.00-15.00, fredag fra kl. 8.00-14.00. Helle og Charlotte sidder lige inde til højre for hovedindgangen, og de er altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.

Bærbar

Som kursist skal du medbringe en bærbar computer. Det er en nødvendig forudsætning for at deltage aktivt i undervisningen, da en stor del af undervisningen foregår digitalt med brug af e- og iBøger, og skriftlige opgaver afleveres online via vucfyn.net. Du vil også skulle bruge din computer til både den mundtlige og skriftlige eksamen.

Bøger

Alle bøger til undervisningen låner du gratis på vores bibliotek hos Vera. De lånte materialer skal du aflevere umiddelbart efter eksamen/prøven eller ved evt. ophør. Ved manglende aflevering har du erstatningspligt.

Glemte sager

Hvis du har mistet noget, skal du henvende dig på kontoret hos Helle, hvor glemte sager kan afhentes. Hvis du finder noget, som andre har glemt på skolen, må du også meget gerne komme ind med det til dem.

Introduktionsdage

Der er introduktionsdage som opstart efter sommerferien hvert år. Hvis du er hf-, avu- eller fagpakkekursist skal du deltage, så du kan blive introduceret til skolen, dine kammerater og dine lærere.

Morgenmad

Som kursist på HF & VUC FYN i Middelfart har du mulighed for at få gratis morgenmad, og du skal tilmelde dig i kantinen hos Susanne.

Parkering

Der er en stor parkeringsplads lige foran skolen. Den er gratis, og der er ubegrænset parkering.

Pedel

Vi deler pedel med Middelfart Gymnasium, så vores pedel er her ikke hele tiden, men kommer forbi hver dag. Al kontakt til pedellen går via kontoret, hvis du skulle have brug for hjælp til noget.

Studiekort

Du kan bestille dit nye studiekort på kontoret.

Studievejledning

Hvis du vil tilmeldes vores fag eller har brug for en snak med vores dygtige vejledere, skal du bestille en tid. Booke en tid hos vejledningen her

SU

Spørgsmål omkring SU rettes til vores SU-eksperter i Søndersø, Anne Birgitte Haldrup Skaalum og Susanne Lunde Østergaard Udsen, på sufu@vucfyn.dk

Sygdom

Hvis du bliver syg, eller hvis du af andre grunde bliver forhindret i at møde til undervisningen, skal du meddele det til skolen. Det skal ske på den måde, som dine lærere har oplyst dig om.

Årsafslutning

Vi slutter altid året af med en translokation for vores nybagte studenter og færdige AVU-kursister. Alle er velkomne, og man må gerne tage sin nærmeste familie med. Se Årsplan for nærmere oplysninger.