|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_INFO

Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling – hvordan kommer man i gang?

Forløb vil blive tilpasset ønsker og behov i jeres virksomhed, dvs. undervisningen kan finde sted som sammenhængende dage, enkelte ugedage/timer over en længere periode – om dagen eller om aftenen. Planlægning og tilrettelæggelse af kursusforløb sker i dialog med virksomheden.

Eksempel på et medarbejderudviklingsforløb

  • Indledende møde på virksomheden, hvor jeres ønsker og behov afdækkes. Herefter sender VUC tilbud på proces- og kursusforløb
  • Planlægningsmøde på virksomheden eventuelt med deltagelse af tillidsrepræsentanter og/eller nøglepersoner
  • Informationsmøde for medarbejdere - efter aftale
  • Tests/tjek af færdigheder, hvis der er tale om kursusforløb for medarbejdere, der gerne vil være bedre til at læse, stave, skrive og regne (FVU) (OBU)
  • VUC Erhverv udarbejder en brochure/folder med kursusindhold samt praktiske oplysninger i forbindelse med kursusforløbet
  • Vi er behjælpelige i processen med ansøgning af løntabsgodtgørelse (SVU) for de medarbejdere, der er i målgruppen samt orientering om mulige kompetencefonde
  • Vi tilbyder evalueringsmøder midtvejs og efter kursusforløbet (eventuelt suppleret med en skriftlig opsamling)