|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_INFO

Hvad koster det?

Hvad koster det?

Planlægningen, tilrettelæggelsen af kursusforløb, afholdelse af informationsmøder samt tests og tilbagemelding, der foretages af VUC er som udgangspunkt gratis.

OBU – Ordblindeundervisning for voksne

Kursus og materialer er gratis

FVU - Forberedende Voksenundervisning

Kursus og materialer er gratis

IKV – Individuel Kompetence Vurdering

Det er gratis

Avu – Almen Voksenundervisning og Hf-uddannelse/hf-enkeltfag (gymnasialt niveau)

Afhænger af valgte fag og den pågældende kursists uddannelsesbaggrund

  • Undervisning kan i nogle tilfælde tilrettelægges som introducerende undervisning (min. 30 lektioner) – denne undervisning er gratis
  • Undervisningen kan i nogle tilfælde tilrettelægges som elementer af fag – prisen er det samme som faget (avu priser) (hfe priser
  • Rekvireret undervisning er en god mulighed for at få tilrettelagt virksomhedskursus for en bestemt målgruppe/bestemt indhold. Undervisningen aftales mht. varighed, omfang og tidsangivelse. Disse kurser kan oprettes inden for bl.a. dansk, matematik, engelsk, tysk, samarbejde og kommunikation, samfundsfag og IT. Prisen aftales nærmere mellem virksomheden og VUC