|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_INFO

Løntabsgodtgørelse

Kort og godt om løntabsgodtgørelse

At sende medarbejdere på kurser og efteruddannelse behøver ikke være dyrt, da det er muligt at søge refusion via SVU og/eller kompetencefonde.

SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte

SVU kan søges efter gældende regler til medarbejdere, der modtager følgende typer af uddannelse på VUC

  • OBU - Ordblindeundervisning
  • FVU - Forberedende VoksenUndervisning
  • Avu - Almen VoksenUddannelse (svarer til 9. - 10. kl.) 
  • Hf-uddannelse/hf-enkeltfag (gymnasialt niveau)

 

SVU svarer til 80 % af den højeste dagpengesats, og der skal indgås aftale med arbejdspladsen om orlov til uddannelse.

Se om medarbejderen kan være berettiget til SVU her.

SVU-ansøgningsskema skal udfyldes og afleveres inden start på uddannelse eller senest den dag, undervisningen begynder.

Udbetaling af løntabsgodtgørelsen kan ske på to måder

  • Kan udbetales til virksomheden og medarbejderen modtager sin sædvanlige løn, mens vedkommende er på uddannelse eller
  • Medarbejderen modtager løntabsgodtgørelsen og der udbetales ikke løn i uddannelsesperioden

 

Kompetencefonde

Der vil kunne søges kompetencemidler til forløbene efter gældende bestemmelser og afhængigt af, hvorvidt virksomheden er med i en arbejdsgiverforening med overenskomst på området (Kompetencefonde)