|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ÆRØ

Praktisk information

Praktisk information

ADMINISTRATION

Den daglige administration på Ærø varetages af:

Afdelingsleder Morten A.B. Kjerulff

Sekretær Benthe Jørgensen

Studievejleder Julie Marie Mortensen og Tove Rindom

Kontoret har åbent alle skoledage fra kl. 8.30-15.00 Telefon: 62 65 65 90

Receptionist Berit Elena Woy

Pedel:  Fabian Thumilaire (fat@vucfyn.dk)

EDB VED EKSAMEN

Der er mulighed for at anvende såvel skolens som egne computere til eksamen. Skolens computere tildeles efter ”først til mølle”-princippet.

FOTOKOPIERING

Henvendelse på kontoret

FRIVILLIG UNDERVISNING

Der tilbydes frivillig undervisning uden for normal skoletid. Tilbuddet omfatter bl.a. idræt, musik og billedkunst.

FÆLLESARRANGEMENTER

I årets løb afholdes en række fællesarrangementer.

FÆLLESSAMLINGER

Vi har typisk 6-8 fællessamlinger om året, hvor bl.a. stamklasserne på skift har ansvaret for et underholdende indlæg for eksempel i form af musik, sang, sketch eller lign.

GLEMTE SAGER

Henvendelse på kontoret

KANTINE

Findes på Navigationsskolen.

ElevRÅD

Se på Kursistrådet

LEKTIEHJÆLP

Der tilbydes lektiehjælp i en række udvalgte fag som for eksempel matematik efter ønske og behov.

PARKERING

På parkeringspladsen.

RYGNING

Rygning er ikke tilladt på skolen og dens område. Overtrædelse af dette sanktioneres i henhold til gældende bestemmelser i Personalehåndbogen i Fronter.

STUDIEKORT

Udstedes på kontoret.

STUDIETURE

Afslutningsårgangene får hvert år mulighed for at arrangere en længerevarende studietur. Du skal påregne en egenbetaling på ca. 1200-1500 kr.

STUDIEVÆRKSTED

Har åbent hele dagen for alle kursister på VUC. I undervisningstiden kan computerne være reserveret - se reservationsskema på skab.

SU

Administreres af Stine Nielsen, sni@vucfyn.dk, tlf. 62 65 65 80

TERMINSPRØVER

Der afholdes hvert år terminsprøver i minimum de fag der har afsluttende skriftlig eksamen.

ÅRSAFSLUTNING

Skoleåret afsluttes umiddelbart efter afviklingen af den mundtlige eksamen. Om formiddagen afholdes den officielle translokation med taler og overrækkelse af eksamensbeviser og om aftenen er der fest med deltagelse af dimittenderne, deres pårørende og alle ansatte.