|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_SVENDBORG

Årsplan

Årsplan 2017-18

Aktivitet

avu

hf

Startdato fra 10. august 9. august
Efterårsferie 16. - 20. oktober 16. - 20. oktober
Skriftlig vintereksamen 5. - 11. december 7. december (Mat. C)
Sidste undervisningsdag 2017 8. december 20. december
Mundtlig eksamen 12. - 22. december December/januar (Mat. C)
Første undervisningsdag 2018 3. januar 3. januar
Større skriftlig opgave   2. - 9. februar
Vinterferie 12. - 16. februar 12. - 16. februar
Påskeferie 26. - 28. marts 26. - 28. marts
Sidste undervisningsdag 11. maj 23. maj
Skriftlig sommereksamen 22. - 25. maj 24. maj - 1. juni
Mundtlig sommereksamen 21. maj - 20. juni 24. maj - 27. juni