|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_SVENDBORG

Årsplan

Årsplan 2016-17

Aktivitet

avu

hf

Startdato fra 15. august 15. august
Efterårsferie 17. - 21. oktober 17. - 21. oktober
Skriftlig vintereksamen 5. - 9. december 7. december (Mat. C)
Sidste undervisningsdag 2016 9. december 20. december
Mundtlig eksamen 12. - 22. december December/januar (Mat. C)
Første undervisningsdag 2017 3. januar 3. januar
Større skriftlig opgave   3. - 10. februar
Vinterferie 13. - 17. februar 13. - 17. februar
Påskeferie 10. - 12. april 10. - 12. april
Sidste undervisningsdag 11. maj 19. maj
Skriftlig sommereksamen 15. - 18. maj 22. maj - 31. maj
Mundtlig sommereksamen 22. maj - 21. juni 22. maj - 21. juni