|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_SVENDBORG

Studieaktivitet

Om studieaktivitet og fravær

Når du er indskrevet som kursist ved HF & VUC FYN, stilles der krav til din studieaktivitet, hvilket indebærer at du skal:

  • Møde til timerne – og til tiden
  • Være velforberedt til undervisningen
  • Deltage aktivt og konstruktivt i timerne
  • Aflevere skriftlige opgaver til den aftalte tid
  • Holde dig orienteret om holdets arbejde i forbindelse med fravær

 

Det er bedst, når alle er her

Du skal selvfølgelig møde til undervisningen – det er ikke bare et krav. Det er nødvendigt, hvis du skal få et godt udbytte af dit forløb hos os. Og så er dit fremmøde vigtigt for at sikre et godt undervisningsmiljø. Det er nemlig også til gene for dine medkursister, hvis du ofte er fraværende, hvis du er uforberedt, eller hvis du ikke deltager aktivt. Hvis ikke du får afleveret dine skriftlige opgaver eller ikke er aktiv i timerne, betragter vi det som manglende studieaktivitet på linje med manglende fremmøde. Som fuldtidskursist i Svendborg får du tildelt en tutor. Hvis ikke du er tilstrækkeligt studieaktiv, vil din tutor kontakte dig og tilbyde dig hjælp og vejledning til at komme på rette spor. Det fremgår af din staminformation i Ludus Web, hvem der er din tutor. Du kan selv kontakte din tutor i forbindelse med undervisningen eller pr. mail.

Om fravær

Lærerne skal altid registrere manglende fremmøde i begyndelsen af timen – også selvom du har en god grund til dit fravær. Som udgangspunkt kan du ikke ”få fri” – heller ikke til at gå til læge eller i forbindelse med dit barns sygdom. Fravær er fravær. Du kan se dit fravær på Ludus Web, hvor vi vil opfordre dig til at holde dig opdateret efter hver fraværsdag. Hvis dit fravær når 15% bliver dit navn gult, og dette skal du se som dit første varsel om for højt fravær. Ved fravær på 25% vil du modtage et skriftligt varsel. Forbedres studieaktiviteten ikke, vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder. Ved samtalen bliver du orienteret om vores støttemuligheder samt hvad der vil ske ved fortsat manglende studieaktivitet. Fortsætter dit fravær, vil du blive udmeldt. Din fraværsprocent bliver gradvist mindre, når du har et stabilt fremmøde. Hvis du udebliver ved kursusstart eller i en sammenhængende periode på 3 uger, kan du udmeldes uden varsel.

Om aflevering af skriftlige opgaver

Hvis du forsømmer at aflevere skriftlige opgaver, kan en tilsvarende varselsprocedure iværksættes. Du vil i den forbindelse blive tilbudt støtte til at få lavet dine opgaver. Du kan altid møde op i studieværkstedet og få støtte til lektier og skriftlige afleveringsopgaver. Se skemaet over lærerbemanding i værkstedet her.

Der er hjælp at hente

Hvis du er i en særlig situation, som gør det vanskeligt for dig at passe dine studier, er det vigtigt, at du informerer dine lærere. Tag evt. en snak med en vejleder. Jo bedre vi kender din situation, des bedre kan vi hjælpe dig. Vi har en fælles interesse i, at du kommer godt igennem dit kursusforløb hos os, og vi vil gøre hvad vi kan for at støtte dig til at gennemføre – så tag imod den hjælp, du kan få!