|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_FAABORG

Praktisk information

Praktisk information

Praktisk information er den lokale udgave af HF & VUC FYNs A-Z. Det kan derfor være en god idé at læse i A-Z også.

Administration

Den daglige administration varetages af Finn Johansen.  Kontoret har åbent alle skoledage fra kl. 7.15-14.00; fredag 7.15-13.00  

Befordringstilskud

Kan søges ved henvendelse til vejledningen. Se også VUC fra A-Z eller læs mere på uddannelseskort.dk

Bøger

Alle bøger til undervisningen låner du gratis på afdelingen. De lånte materialer skal du aflevere umiddelbart efter eksamen/prøven eller ved evt. ophør forinden. Ved manglende aflevering har du erstatningspligt. Hvor der findes et bibliotekssystem til udlån/aflevering af bøger, bedes du have dit sygesikringskort med.  

Ekskursioner og studierejser

Du vil finde opslag på din afdeling om ekskursioner og studierejser samt der vil blive holdt orienteringsmøder om samme.

Glemte sager

Henvend dig på kontoret, hvor glemte sager kan afleveres og afhentes.  

Introduktionsdage

Vi arrangerer introduktionsdage ved de ordinære holdstarter på nogle af niveauerne. Det gælder på hf, i fagpakkerne og på avu.  

Parkering

Følg venligst afdelingens henvisninger for parkering.  

Pedel/Servicemedarbejder

Vi deler pedel med Faaborg Gymnasium. Al kontakt til pedellen går via kontoret.  

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på HF & VUC FYN. Rygning må kun forekomme på de steder, som afdelingen anviser.  

Studiekort

Kan bestille på kontoret.  

Studievejledning

Bestil en tid hos vejlederen her

SU

Administreres af Stine Nielsen, sni@vucfyn.dk, tlf. 62 65 65 80

Årsafslutning

Se Årsplan