|  log ind  |  faq  |  a-z  |

FLOW

FLOW (enkeltfag)

Hfe med musik ELLER teater

FLOW er en hf-enkeltfagsuddannelse for dig, som vil spille musik eller teater - men som også har brug for en kompetencegivende uddannelse. På FLOW har du mulighed for at dyrke dit talent samtidig med, at du kan tage en fuld hf.

FLOW klæder dig på til en videregående uddannelse, hvad enten du skal være musiker, skuespiller eller noget helt tredje. FLOW udvikles i samarbejde mellem HF & VUC FYN i Odense og Kulturskolen 1748.

FLOW består af følgende hf-fag:

 • Musik A (musikklassen)
 • Musik C (teaterklassen)
 • Drama B (teaterklassen)
 • Drama C (musikklassen)
 • Dans C (teaterklassen)
 • Engelsk B
 • Dansk A
 • Matematik C
 • Kultur og samfundsfagsgruppen (historie B, religion C og samfundsfag C)
 • Naturvidenskabelig faggruppe (kemi C, biologi C, geografi C
 • Mediefag B eller psykologi B eller matematik C-B/psykologi C
 • Filosofi C eller billedkunst C

 

Desuden undervises du i en række sceniske fag udenfor hf-regi. For musikerne er det bl.a. instrumentalt hovedfag (dit instrument eller din stemme), teori og hørelære, bifagsklaver og friviligt sammenspil.
På teaterlinjen undervises du i skuespilteknik, karakteropbygning og tekstarbejde, forskellige dramatiske genrer samt får en masse træning af krop og stemme.
Hvert halve år arbejder begge linjer i to uger intensivt med projekt og koncert/forestilling. Lærerne i de sceniske fag er udøvende musikere og skuespillere ansat af Kulturskolen 1748.

Økonomi

FLOW musik eller teater koster 1000,- pr. måned i 33 måneder for den sceniske undervisning, der varetages af aftenskolen 1748. Derudover er der en deltagerbetaling til VUC for hvert hf-fag - i alt ca. 8000 kr. over 3 år. Når du har bestået eksamen og får dit fulde hf-bevis, kan du søge om at få deltagerbetalingen tilbage for de fag, der er skrevet på eksamensbeviset.

SU

Hvis du er over 18 år, kan du søge SU.

Start

August 2017

Optagelseskrav

For at blive optaget på FLOW enkeltfag, skal du have en god afgangseksamen (9. - eller 10. klasse) og have været ude af folkeskolen mindst ét år. Derudover skal du være "motiveret og talentfuld". Du kommer til en kort og enkel optagelsesprøve samt en samtale, hvor vi sammen finder ud af, om FLOW er noget for dig.

Tilmelding

www.flow1748.dk skal du udfylde og sende formularen.

Hvor foregår undervisningen?

FLOW’s musik- og teaterundervisning foregår både i FORA 1748’s lokaler og VUC's lokaler i Kottesgade. VUC's undervisning foregår i Kottesgade.

Se flere informationer på Kulturskolen 1748

Vil du vide mere?

Kontakt studievejleder Linda de Lamotte på tlf. 30 51 17 48 / mail ldl@vucfyn.dk