|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_INFO

Velkommen

Velkommen til HF & VUC FYN

Undervisning tæt på borgerne

Med undervisning i 9 byer på Fyn, Langeland og Ærø tilbyder vi unge og voksne almene, kompetencegivende og studieforberedende fag fra laveste til højeste gymnasiale niveau så tæt på borgerne, som muligt. Se andet steds på hjemmesiden, hvor vi bor.

Kursister, der følger undervisning her, betragtes som voksne mennesker Vi tager afsæt i voksne menneskers erfaringer og behov. Med det udgangspunkt tiltrækker HF & VUC FYN hvert år mennesker i alle aldre. Erfaringen viser, at det giver dynamik i undervisningen, når helt unge og ældre trækker på hinandens viden og tilgang til at dygtiggøre sig.

Orientering via hjemmesiden om undervisningstilbuddet

Gå gerne på opdagelse i hjemmesidens mange beskrivelser af tilbud om fag, niveau og tilrettelæggelse. Kort fortalt omhandler niveauerne:

  • 2-årig hf
  • tonede hf-forløb
  • hf enkeltfag
  • almen voksenuddannelse/avu
  • forberedende voksenundervisning/FVU
  • ordblindeundervisning/OBU
  • og undervisning ud af huset - "skræddersyet" efter behov.

Det fleksible VUC-tilbud om uddannelse

Ingen anden uddannelsesinstitution har så mange valgmuligheder som VUC, når det gælder om at stykke uddannelse sammen efter helt personlige behov for faglig supplering.

Det gælder både uddannelsesniveau, fag, tidspunkt og varighed. VUC har desuden udviklet sine holdtilbud, så undervisningen kan kombineres med eller helt fremstå som individuel værkstedsundervisning eller selvstudium.

HF & VUC FYN er og vil være en RUMMELIG uddannelses-institution, ikke bare på grund af sin størrelse og sin udstrækning, men af hensyn til det enkelte individ og de individuelle behov. Rammerne er således til stede for at kunne udfolde sig og udvikle egne evner og kompetencer i kursusforløbet.

Så vær så god at træde inden for i et inspirerende og udfordrende, men også HUMØRFYLDT læringsmiljø.

Stig Holmelund Jarbøl

Rektor for HF & VUC FYN