|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

Praktisk information

Før du starter...

MEDBRING BÆRBAR PC
Du skal medbringe en bærbar PC. Det er en nødvendig forudsætning for at deltage aktivt i undervisningen, da meget af undervisningen foregår digitalt.

KONTAKTINFORMATION
Vi skal kunne komme i kontakt med dig gennem hele dit undervisningsforløb. Du skal derfor oplyse dit mobilnummer og din e-mailadresse. Du er selv ansvarlig for at opdatere dine kontaktoplysninger i Ludus Web under ”Staminformation”.

DELTAGERBETALING
Se mere information på www.vucfyn.dk/deltagerbetaling.
Der er ikke deltagerbetaling til FVU, introducerende undervisning og ordblindeundervisning. For personer med en videregående uddannelse opkræves fuld deltagerbetaling, herunder også pensionister og efterlønnere med en videregående uddannelse. Kursister, der modtager SU, har mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen. Læs mere på www.su.dk

TILBAGEBETALING
Ansøgningsblanket forefindes på VUCFYN.NET, i administrationen eller her på hjemmesiden. HUSK derfor at gemme dine kvitteringer! Følgende kursister kan søge om tilbagebetaling:

  • Hf-kursister, der gennemfører en fuld hf-eksamen,  kan søge for de fag, der indgår i det fulde eksamensbevis.
  • Hf-kursister, der gennemfører og består en fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser.
  • Kursister, der er optaget til skoleundervisning i en erhvervsuddannelses hovedforløb med EUX, for hf-enkeltfag på C-niveau, der indgår i adgangsgrundlaget og som er afsluttet efter 1. juli 2014.

 

FRAMELDING
Bliver du forhindret i at starte på de hold, du er tilmeldt, bedes du straks meddele det til administrationen tlf. 6265 6500. Hvis du melder fra inden 14 dage før kursusstart, får du deltagerbetalingen retur. De sidste 14 dage før kursusstart får du deltagerbetalingen retur, hvis du kan dokumentere, at du er optaget på en anden uddannelse eller har fået arbejde.

MØDER IKKE 1. UGE
Vi forventer, at du møder op til kursusstart ifølge dit skema, men er du syg den første mødegang, skal du hurtigst muligt give besked til administrationen på tlf. 6265 6500 eller odense@vucfyn.dk. Møder du ikke i første undervisningsuge uden afbud, bliver du udmeldt fra alle fag.

STUDIEPROGRESSION
Det er din faglige udvikling, det handler om, når vi skal give dig bedre kort på hånden for fremtiden i form af uddannelse. Derfor følger både dine lærere og ledelsen også løbende med i, om du udvikler dig tilfredsstillende. Hvis du i en kortere periode får problemer med at være studieaktiv, forventer vi, at du hurtigt kontakter dine lærere, så I sammen kan lave en plan for, hvordan du kommer i gang igen. I tilfælde af længerevarende fravær, kan du blive afkrævet en lægeerklæring, som du selv skal betale. Læs mere om skolens studie- og ordensregler.

UNDERVISNIGSMATERIALER
Du har mulighed for at låne bøger og lommeregnere, som skal bruges i undervisningen. Efter eksamen og ved evt. udmeldelse skal du aflevere de lånte materialer hurtigst muligt. Materialer, der ikke afleveres, erstattes til nyanskaffelsespris. Selvstuderende kan kun låne bøger. Kursister i fjernundervisningen kan ikke låne undervisningsmaterialer.

KOPI/PRINT
Du kan gratis printe 200 sider (s/h) pr. kursusår. Flere print kan tilkøbes i Receptionen.

Fandt du ikke det, du søgte, kan du se flere informationer under A-Z.