|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_NYBORG

Hf Adventure

hf ADVENTURE

Rykker det for at komme ud på din mountainbike, når du sidder i skolen? Savner du at mærke pulsen og vinden i håret, prøve kræfter med træklatring eller at konkurrere i et adventure race? Så er en Hf Adventure i Nyborg måske noget for dig. På Hf Adventure har du 25 timers undervisning om ugen. Men som en god afveksling bliver timerne krydret med fysisk aktivitet.
Valget af fag på Hf Adventure retter sig oplagt mod uddannelser inden for sundhed og miljø, men kan også bruges mere bredt som adgangsgivende eksamen til videregående uddannelser.
Hf Adventure stykkes sammen af enkeltfag over 3 år, men med mulighed for at afslutte med en fuld hf efter 2 år.

Samarbejde

Hf Adventure tilrettelægges i samarbejde med lokale og interregionale virksomheder, samt foreninger og udbydere af uddannelser inden for sundhed, fitness, motion mv.

hf Adventure består af følgende hf-fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Samfundsfag C-B
 • Geografi C
 • Idræt B
 • Psykologi C
 • Historie B
 • Kemi C
 • Kulturpakken

 

Adventurefag

Mountainbike, havkajak, polokajak, fridykning, windsurfing, in-line skating, fitness, speedbådscertifikat, jagttegn, teambuilding & ledelse, innovation, kost & ernæring, skov- & naturpleje, rebaktiviteter samt arrangere og deltage i adventure races, action dage, årlige rus-dage etc.

7 certifikater som kan opnås ved bestået prøveaflæggelse:

DGI Havkajakroer 1 og 2, flaskedykkercertifikat (vælg ét af tre mulige PADI-dykkerkurser), speedbådscertifikat, jagttegn, Dansk Svømmeunions bassinlivredderprøve samt førstehjælp.

Tværfaglige aktiviteter

Formidlingsprojekter, økologi, kulturlandskabsudvikling, vedvarende energi, samt miljø- og sundhedsfaglige emner.

Emneuger med fokus på fx:

Miljø-, natur- og sundhedsfaglige emner.

Hvem kan være med?

Unge og voksne med lyst til at gennemføre en Hf Adventure, og som finder det relevant og spændende, at der indgår praktiske og fysiske elementer i uddannelsen.

Krav til kursisterne på hf adventure

Du skal være forberedt på, at det kræver en indsats at tage en hf-uddannelse. Når du går på et hold med andre, kræver det samarbejde, stabilt fremmøde og at du får lavet de aktuelle afleveringsopgaver. På hf er du din egen arbejdsgiver. Der gives løbende evalueringer, men ingen årskarakterer. Da Hf Adventure er en naturvidenskabelig pakke, skal du bestå følgende fag: biologi C, matematik C samt førstehjælp.
Inden for den første uge skal du desuden vise, at du kan svømme 400 m i træk og løbe 2 km på 16 min, uden pause.

Undervisning

Du har ca. 25 undervisningstimer om ugen. Hf Adventure er planlagt som en fuld enkeltfags-hf over 3 år, men du kan afslutte en fuld enkeltfags-hf efter 2 år.

SU

Forløbet er SU-berettiget.

Økonomi

Det koster 4.000 kr. pr år eksklusive deltagerbetaling for hf-fagene. Beløbet opkræves 2 gange om året.
Deltagerbetalingen for hf-fagene udgør ca. 7.150 kr for hele forløbet. Når du består en hel hf-eksamen som enkeltfag, kan du efter ansøgning få deltagerbetalingen tilbage for de fag, som indgår i denne.

Bemærk! VUC anbefaler, at du som kursist på Hf Adventure tegner en privat ulykkesforsikring, som dækker idræts- og kursusfagsaktiviteter.

Tilmelding og information

Kontakt studievejlederne 6265 6663 eller kontoret 6265 6660 eller e-mail nyborg@vucfyn.dk

Hent flyer her