|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_NYBORG

Studieaktivitet

Om studieaktivitet og fravær

Når du er indskrevet som kursist ved HF & VUC FYN, stilles der krav til din studieaktivitet, hvilket indebærer at du skal:

 • Møde til timerne – og til tiden
 • Være velforberedt til undervisningen
 • Deltage aktivt og konstruktivt i timerne
 • Aflevere skriftlige opgaver til den aftalte tid
 • Holde dig orienteret om holdets arbejde i forbindelse med fravær
 • Gå til eksamen/prøve
 • Holde dig opdateret i Ludus Web og vucfyn.net.
   

Det er bedst, når alle er her

Du skal selvfølgelig møde til undervisningen – det er ikke bare et krav. Det er nødvendigt, hvis du skal få et godt udbytte af dit forløb hos os. Og så er dit fremmøde vigtigt for at sikre et godt undervisningsmiljø. Det er nemlig også til gene for dine medkursister, hvis du ofte er fraværende, hvis du er uforberedt, eller hvis du ikke deltager aktivt. Hvis ikke du får afleveret dine skriftlige opgaver eller ikke er aktiv i timerne, betragter vi det som manglende studieaktivitet på linje med manglende fremmøde. 

Hvis ikke du er tilstrækkeligt studieaktiv, vil din kontaktlærer kontakte dig og tilbyde dig hjælp og vejledning til at komme på rette spor. Det fremgår af din fagoversigt i Ludus Web, hvem der er din kontaktlærer. Du kan selv kontakte din kontaktlærer i forbindelse med undervisningen eller pr. mail.

Om fravær

Lærerne skal altid registrere manglende fremmøde i begyndelsen af timen – også selvom du har en god grund til dit fravær. Som udgangspunkt kan du ikke ”få fri” – heller ikke til at gå til læge eller i forbindelse med dit barns sygdom. Fravær er fravær. Hvis du har været fraværende i mere end 7% af et moduls samlede timetal, vil du modtage et skriftligt varsel. Dette er det ”gule kort”. Ved fortsat manglende studieaktivitet vil du blive indkaldt til en samtale med en vejleder. Ved samtalen bliver du orienteret om vores støttemuligheder og om hvad der vil ske ved fortsat manglende studieaktivitet. Misligholder du derefter aftalen eller møder du ikke til undervisningen, kan du bla. miste retten til din SU. Samtalen er det ”røde kort”. Fortsætter du med at blive væk fra undervisningen, vil du blive udmeldt. Hvis du udebliver ved kursusstart eller i en sammenhængende periode på 4 uger, kan du udmeldes uden varsel.

Hvis du forsømmer at aflevere skriftlige opgaver, kan en tilsvarende varselsprocedure iværksættes. Der er hjælp at hente

Hvis du er i en særlig situation, som gør det vanskeligt for dig at passe dine studier, er det vigtigt, at du informerer dine lærere. Tag evt. en snak med en vejleder. Jo bedre vi kender din situation, des bedre kan vi hjælpe dig. Vi har en fælles interesse i, at du kommer godt igennem dit kursusforløb hos os, og vi vil gøre hvad vi kan for at støtte dig til at gennemføre – så tag imod den hjælp, du kan få!

Husk at oplyse dit mobilnr. i LUDUS Web, så vi kan kontakte dig, ved evt. aflysning af timer eller anden vigtig information.

 5 gode kursistråd omkring studieaktivitet:

 • Tag ansvar for din undervisning, følg den og vær aktiv i alle timer og aktiviteter
 • Hold dig opdateret i Fronter, læs hvad der er lagt ind i dine holdrum
 • Holde øje med dit fravær i LUDUS Web
 • Vis respekt for dine studiekammerater - de er afhængige af dig og din medvirken i det fælles læringsmiljø
 • Opstår der problemer undervejs i uddannelsen, så tag en snak med din lærer eller din vejleder - det hjælper!

   

HF & VUC FYN Nyborg - uddannelse der hvor du er!