|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_INFO

VUC Erhverv

VUC erhverv

VUC Erhverv er en aktiv samarbejdspartner, når der skal sættes fokus på efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere – med henblik på at dygtiggøre og styrke den enkelte og afdelingen til gavn for hele virksomheden.

Lad os i fællesskab udvikle medarbejdernes kompetencer, så virksomheden samlet set opnår glade medarbejdere og sund bundlinje.

Det kan HF & VUC FYN

 • Undervisning når og hvor det passer jer bedst
 • Undervisning, der spænder over mange niveauer - fra den helt grundlæggende forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne til de højeste gymnasiale niveauer
 • Mange års erfaring med at tilrettelægge efteruddannelseskurser for virksomheder
 • Tilbyder medarbejderudvikling - kurser, der er tilpasset den enkelte virksomhed

 

Undervisning

 • Forberedende Voksenundervisning (FVU) - Dansk og matematik til medarbejdere, der gerne vil være bedre til at læse, stave, skrive og regne
 • Ordblindeundervisning for medarbejdere med læse-, stave- og skriveproblemer (OBU) - Fagene kan her fx bestå af dansk, matematik, engelsk
 • Individuel vejledning, kompetenceafklaring og -vurdering (IKV
 • Almen voksenuddannelse (avu) - Dansk, matematik, IT, sprog, psykologi, samarbejde og kommunikation mm.
 • Tovholderfunktion i forhold til virksomhedsnetværk med fokus på efteruddannelse af medarbejdere
 • Rekvireret undervisning er tilrettelagt virksomhedskursus for en bestemt målgruppe/bestemt indhold
 • Teambuilding, konflikthåndtering og forandringsparathed

 

Sådan kan undervisningen foregå

 • Holdundervisning eller mere individuelt tilrettelagt med færre fremmødetimer
 • Fjernundervisning. Medarbejdere kan følge et eller flere fag/fuldtidsstudium på fleksibel vis online. En forudsætning for at deltage er, at medarbejderen har adgang til internettet, og at vedkommende behersker IT på brugerniveau. VUC har en IT-helpdesk, som står til rådighed ved IT-tekniske problemer, der vedrører brugen af computeren i undervisningen
 • Undervisningen kan tilrettelægges som et mix af fysisk holdundervisning og undervisning online
 • Forløb på virksomheden evt. i form af elementer af et fag eller introducerende undervisning

 

Læs om vores samarbejde med CleanManager her

 

Kontakt os