|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_OBU

Hf for ordblinde

Hf for ordblinde

Hf for ordblinde er en enkeltfags-hf, der udbydes i Odense, Nyborg og Glamsbjerg.

Hvad tilbyder vi?

  • En hel hf-eksamen som giver adgang til videregående uddannelser
  • Særlig ordblindestøtte med ordblindeeksperter
  • Særlige kontaktpersoner som kan hjælpe med råd og vejledning
  • Obligatorisk træning i skrivning og læsning
  • Undervisning i it-hjælpemidler og hjælpe­programmer
  • Trygt miljø – vi møder dig, hvor du er.

 

Vi søger om en bærbar PC med hjælpeprogrammer til dig (IT-rygsæk). Forløbet giver dig en fuld hf-eksamen. Det giver adgang til videregående uddannelser. Ordblindelærere giver ekstra støtte i dansk og engelsk. Dine fag tilrettelægges fleksibelt efter dine ønsker og behov. Studievejlederen hjælper dig med at sammensætte et forløb.

I Odense har vi et 3-årigt forløb

Hf for ordblinde som 3-årigt enkeltfagsforløb, hvor du går i klasse med andre ordblinde. 1. år har du dansk på C-niveau, 2. og 3. år får du dansk på A-niveau. Udover obligatoriske hf-fag og valgfag, følger du 1. år avu-faget engelsk og supplerende engelsk. I ordblindeundervisningen arbejdes der med læseteknik, skrivning og anden stavetræning, og du får it-instruktion.

Se mere her

Optagelse og test

Alle som har gennemført en uddannelse, der svarer til 10. klasse kan søge. Man kan dog ikke optages direkte fra 10. kl. Vi tester, om du er ordblind eller har andre læse – og stavevanskeligheder. Der laves en individuel vurdering for optagelse og indplacering på det rette niveau på VUC. Ring og aftal en tid.

Studievejledere

Ann Grethe Larsen, agl@vucfyn.dk, tlf. 6265 6514 (Odense)
Ulla Køjner, uko@vucfyn.dk, tlf. 6265 6680 (Glamsbjerg)
Martin Larsen Fast, mlf@vucfyn.dk, tlf. 6265 6660 (Nyborg)

Statens uddannelsesstøtte SU

Du kan få SU, hvis du er over 18 år og har 23 timer om ugen. Hvis du har et barn under 7 år, skal du kun have 17 timer.