|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ØKONOMI

Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Fuld hf

Hvis du består en hel hf-eksamen som enkeltfag, kan du efter ansøgning få deltagerbetalingen tilbage for de fag, som indgår i denne, jf. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling

Ansøgning om tilbagebetaling sker på vedlagte blanket, som indleveres til din VUC-afdeling med alle ønskede oplysninger efter din sidste eksamen.

Fagpakker på hf

Hvis du har bestået fagene i en fagpakke, som er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse, kan du efter ansøgning få deltagerbetalingen for disse fag tilbage, jf. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling

Ansøgning om tilbagebetaling sker på vedlagte blanket, som indleveres til din VUC-afdeling med alle ønskede oplysninger efter din sidste eksamen.

Optaget på en erhvervsuddannelses hovedforløb

Er du optaget til skoleundervisning i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux, kan du ved dokumentation for optagelsen, ansøge om tilbagebetaling for hf-enkeltfag på C-niveau, der indgår i adgangsgrundlaget, hvis du har afsluttet dem efter 1. juli 2014, jf. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling

Ansøgning om tilbagebetaling sker på vedlagte blanket, som indleveres til din VUC-afdeling med alle ønskede oplysninger efter din sidste eksamen.

Avu-fag

  • Avu-fag, der er adgangsgivende i forhold til Social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne
  • Avu-fag, der er adgangsgivende i forhold til den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne

 

Jf. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling

Ansøgning om tilbagebetaling sker på vedlagte blanket, som indleveres til din VUC-afdeling med alle ønskede oplysninger efter din sidste eksamen.