|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_GLAMSBJERG

2-årig hf i Glamsbjerg

Den 2-årige hf-uddannelse i Glamsbjerg

På den 2-årige hf i Glamsbjerg får du et basalt fundament af almen viden at stå på, mens du toner din uddannelse med de fag du har brug for til fremtiden. 

 

Som noget nyt kan du fra august 2017 også optages efter 9. klasse.

Uanset om du vil være pædagog, lærer, politibetjent, markedsføringsøkonom eller noget helt andet, så er du med sammensætningen af fag på den 2-årige hf i Glamsbjerg sikker på at blive godt rustet til din fremtidige uddannelse.

Udover de væsentlige almene fag får du med fagpakken på 2 år en central viden om psykologi og filosofi indenfor de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige arbejdsområder. Psykologisk indsigt i både individuelle og sociale processer, viden om moral, etik, værdier og træning i argumentation er nemlig grundlæggende for kompetencer, som kan bruges i alle uddannelser og jobs.

Samtidig med de obligatoriske fag vælger du valgfag på de niveauer du har brug for for at sammensætte din egen individuelle 2-årige hf-uddannelse. Vi har en række af valgfag på både B og C-niveau, som du selv frit vælger to af.

Uddannelsen rummer også flere praktikperioder, hvor du kan få praktisk erfaring med den uddannelse eller det job, som du ønsker din hf-uddannelse skal føre til.
Se her hvad der skal til for at blive optaget

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C, Retorik C eller Mediefag C
Naturvidenskabelig faggruppe (kemi C, biologi C og geografi C)
Kultur-og samfundsfagsgruppe (historie B, samfundsfag C og religion C)

Fagpakke

Filosofi C
Psykologi C
Praktik- og projektperioder

Valgfag

Matematik B
Samfundsfag B
Idræt C
Mediefag C

(de enkelte valgfag oprettes under forudsætning af nok tilmeldte)

Studiemiljø

På HF & VUC FYN i Glamsbjerg er vi en skole som gør os umage for at du skal få en god hf-uddannelse i et godt og nærværende skolemiljø. Alle lærere og kursister kender hinanden, og du kan regne med både at blive set og lyttet til i løbet af din uddannelsestid.

Du bliver en del af en stamklasse i de to år uddannelsen varer samtidig med at du også i dine valgfag kan møde andre kursister på tværs årgangene og kursister på hf-enkeltfag. På den 2-årige hf-uddannelse arbejder vi hele tiden med at skabe en spændende og varieret undervisning, hvor koblingen til virkeligheden og aktuelle problemstillinger hjælper dig med at se formålet med de enkelte emner. Derfor kan du også regne med ture ud af huset i de forskellige fag og en studierejse. Glæd dig.

Vi arrangerer jævnligt foredrag og fredagsbarer ligesom vi også har en års- og gallafest. Du kan selv præge dit ophold på skolen, hvis du har lyst til at være med i skolens kursistråd. Hver onsdag kan du få hjælp til lektierne i vores lektiecafe ligesom vi er eksperter i ordblindhed og har brug for særlig støtte til læsning og matematik.

Udover 2-årig hf og hf-enkeltfag er præges skolen også af kursister fra andre uddannelser og vi værdsætter et trygt og uhøjtideligt skolemiljø med højt til loftet, gensidig respekt for hinanden og et godt grin.

TILMELDING OG INFORMATION

Kontakt studievejleder Ulla Køjner på e-mail: uko@vucfyn.dk eller på tlf. 62656684 for mere information.

Hent beskrivelsen af vores tilbud her

Vi glæder os til at se dig!