|  log ind  |  faq  |  a-z  |
Faaborg Langeland Odense Ærø FYNs HF-kursus Middelfart Svendborg Fjernkursist Glamsbjerg Nyborg Søndersø Generelt


LEFT_EKSAMEN

Dispensationer

Dispensation ved eksamen

Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt.
Klik her for at søge dispensation på avu
Klik her for at søge dispensation på FVU
Klik her for at søge dispensation på hf og GS
Du kan henvende dig på kontoret for at få hjælp.

Der er ansøgningsfrist for vintereksamen d. 15. oktober og for sommereksamen d. 15. marts. På FVU er der lokalt fastsatte deadlines.

VEJLEDENDE EKSEMPLER PÅ DISPENSATIONER

Skriftlig eksamen

  • forlænget tid
  • computer med særlige programmer for ordblinde, evt. med højtlæsningsfunktion
  • bisidder/sekretær fungerer som eksaminandens øjne og ører og evt hænder
  • døvetolk for døve/hørehandicappede eksaminander
  • særlige udgaver af prøveforlægget, fx stor skrift eller cd med indlæst tekst mm.

 

Mundtlig eksamen

  • forlænget tid til forberedelse
  • bisidder/sekretær under forberedelse
  • døvetolk som medvirker under den mundtlige prøve
  • forlænget tid til eksaminationen til høre- eller synshandicappede

 

Ofte vil det være nødvendigt at kombinere flere af ovennævnte dispensationer.