|  log ind  |  faq  |  a-z  |
Faaborg Langeland Odense Ærø FYNs HF-kursus Middelfart Svendborg Fjernkursist Glamsbjerg Nyborg Søndersø Generelt


LEFT_EKSAMEN

Selvstuderende

Selvstuderende

Fristen for tilmelding til vintereksamen er for selvstuderende 15. oktober, dog 1. oktober for fag med laboratoriekursus (kemi C, biologi C, geografi C)

Fristen for tilmelding til sommereksamen er for selvstuderende 15. marts, dog 1. marts for fag med laboratoriekursus (kemi C + B, biologi C + B, fysik C + B, geografi C)

Kapitel 3 (uddrag af eksamensbekendtgørelsen)

Adgang til prøve

§ 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen, men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget og om betaling.

Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse.