|  log ind  |  faq  |  a-z  |
Faaborg Langeland Odense Ærø FYNs HF-kursus Middelfart Svendborg Fjernkursist Glamsbjerg Nyborg Søndersø Generelt


LEFT_EKS_ODENSE

....eksamen Odense

EKSAMEN

Som udgangspunkt forventes alle kursister at aflægge eksamen/prøver/faglig dokumentatio

Bliver du forhindret på dagen, skal du, så tidligt som muligt og senest kl. 9.00, kontakte kursistadministrationen i Kottesgade tlf. 6265 6500 - tryk 4 - Personlig betjening

Kursister, der på grund sygdom, barsel eller dødsfald i nærmeste familie ikke kan møde frem, kan søge dispensation. Kursisten kan afhente dispensationsskema i så god tid som muligt ved SU-vejledningen eller kursistadministrationen inden eksamen.
 

bestil dit bevis

Hvis du ønsker at få dit eksamensbevis, skal du huske at bestille det på nedenstående mail:

AVU-ENKELTFAG
 
Send en mail til avubeviserodense@vucfyn.dk
HF-ENKELTFAG
 
Send en mail til hfbeviserodense@vucfyn.dk
 

Enkeltfagsbeviser kan afhentes i kursistadministrationen i Kottesgade fra
fredag den 26. januar kl. 10.00.

Fulde beviser

Når du afslutter din avu- eller hf-uddannelse, skal du ansøge om at lukke den.

AVU-BEVIS (AF)
 

Udfyld denne blanket

HF-BEVIS
 

Udfyld denne blanket

Tilmelding til årsafslutningen

Fredag den 29. juni holder vi årsafslutning og fejrer alle kursister.
Ønsker du at få udleveret dit fulde bevis, tilmeld dig årsafslutningen på linket her.

Se dine karakterer i Ludus Web 

Du kan se dine karakterer i Ludus Web, efterhånden som de frigives. Er du hf-kursist, kan du se og vedhæfte dine karakterer på optagelse.dk til brug for videreuddannelse. 

Beviser fra tidligere eksamensterminer

Har du ikke brug for dit bevis nu, kan du senere anmode om det eller få en eksamensprotokol ved henvendelse til kursistadministrationen. Beviser fra tidligere eksamensterminer er klar efter 2 hverdage.
Hf-kursister, der allerede har anmodet om at få fuldt hf-bevis, skal ikke bestille igen.
 

Mangler eksaminationsgrundlag?

Kursister, der ikke afleverer deres opgaver/synopser, der er eksaminationsgrundlag til de mundtlige prøver, kan ikke deltage i prøve og bliver betragtet som udeblevet.
 

Kursister, der ikke aflægger eksamen/prøver/faglig dokumentation

Du vil modtage en mail fra administrationen med oplysning om konsekvenserne.
Dette kan bla. være:

  • Der varsles SU-stop i efterfølgende måned.
  • Optag i næste skoleår – Ny uddannelsesplan skal måske udarbejdes og det bliver vurderet individuelt om kursisten kan optages igen.
  • Hf-kursister skal kunne fremvise lægeerklæring for at kunne tilmelde sig faget igen og gå til sygeeksamen.