|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_AVU

For tosprogede

For to-sprogede

Faget Dansk som andetsprog på avu er målrettet tosprogede og er ligestillet faget Dansk. Du har derfor ikke behov for at tage begge fag.

Tosprogede, der har gennemført den grundlæggende danskuddannelse på fx Sprogskole, kan have behov for at forbedre deres danskfaglige færdigheder inden videre uddannelse, efteruddannelse eller beskæftigelse.

På almen voksenuddannelse kan du deltage i Dansk som andetsprog på niveauerne Basis, G, F, E og D.

Du vil blive testet i dansk før optagelse, og resultatet afgør, hvilket niveau du placeres på. Her kan du træne korrekt, flydende mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk i forskellige sammenhænge, som kan anvendes på arbejdspladsen og i uddannelsessystemet, fx læsning af faglige tekster, oplæg, beskrivelser og referat.