|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ØKONOMI

Tilskud til deltagerbetaling

Tilskud til deltagerbetaling

Kursister, der har betalt deltagerbetaling for avu eller hf-enkeltfag, kan søge om tilskud til deltagerbetalingen via SU.

TILSKUD til dækning af deltagerbetaling via SU

Hvem: Hvis du modtager SU, kan du få tilskud til dækning af deltagerbetaling for almen voksenuddannelse, hf-enkeltfagsundervisning.

Hvordan:
Du søger om tilskud til dækning af deltagerbetaling på: www.su.dk > minSU > Søg SU > Tilskud til deltagerbetaling

Hvor meget: Du kan højst få dækket 85 procent (før skat). Beløbet fordeles på de aktuelle og aktive undervisningsperioder.

Hvornår: Du kan kun få tilskud til deltagerbetaling fra og med den måned, hvor du ansøger om det.

HUSK at udskrive og  aflevere din kvittering for deltagerbetalingen til dit lokale undervisningssted.