|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

A_ord

A

Administration

HF & VUC FYN består af tre afdelinger (FYNs HF-kursus/Ærø, Odense og Viften) med i alt 10 undervisningssteder og en fællesadministration. Al administration, der drejer sig om kursisterne, foregår i de enkelte afdelinger. Fællesadministrationen tager sig udelukkende af institutionens overordnede drift. Undervisningsstederne er her opført alfabetisk med afdelingens navn i parentes:

Faaborg (Viften)
FYNs HF-kursus (FYNs HF-kursus og Ærø)
Glamsbjerg (Viften)
Langeland (Viften)
Middelfart (Viften)
Nyborg (Viften)
Odense (Odense City Campus)
Svendborg (Viften)
Søndersø (Viften)
Ærø (FYNs HF-kursus og Ærø)

På det enkelte undervisningssteds hjemmeside kan du bl.a. se, hvornår administrationen er åben, og hvornår vejlederne træffes.

Adresseændring

Du behøver ikke at meddele VUC, hvis du skifter adresse eller navn. Det sker automatisk. Du kan selv ændre dit mobilnummer og din mailadresse i LUDUS Web.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at møde til undervisningen, skal du give besked på den måde, som du får oplyst på dit undervisningssted eller på dit hold.

Aktiviteter uden for undervisningen

På undervisningsstederne er der forskellige tilbud om arrangementer fx fester, foredrag, studiekredse, fredagscafeer, skoleforestillinger, hvor kursisterne optræder.

Alkohol

Se rusmiddelpolitikken her

Antimobbestrategi

Antimobbestrategien indeholder retningslinjer for, hvorledes både HF & VUC FYN som helhed og de forskellige fællesskaber forebygger mobning. Se hele strategien her:

Attestation på avu

Du kan efter anmodning få en skriftlig attestation, hvis du gennem aktiv deltagelse i undervisningen har gennemført et fagelement, eller hvis du ikke fuldfører et fag eller forløb, som du har været tilmeldt.

Attestation på hf enkeltfag

Du kan efter anmodning få en skriftlig attestation, hvis du gennem aktiv deltagelse i undervisningen har gennemført et fagelement, eller hvis du ikke fuldfører et fag eller forløb, som du har været tilmeldt.

Attestation på 2- og 3-årig hf

Du kan efter anmodning få en skriftlig attestation, hvis du ikke fuldfører et fag eller forløb, som du har været tilmeldt. For at kunne få en attestation er det en betingelse, at du har deltaget aktivt i undervisningen.

Avu – Almen Voksenuddannelse

Niveauer

Avu er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, der afsluttes på hhv. basisniveau og på niveauerne G, F, E og D, hvor D er det højeste niveau:

 • Basis - grundlæggende niveau *
 • G - svarer til folkeskolens 9. klasse
 • F - svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag F
 • E - svarer til folkeskolens 10. klasse
 • D - svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag D

 

* Svarer til grundskolens 7. klasse niveau i engelsk. I øvrige fag foregår undervisningen på grundlæggende niveau.

Niveau D kan ses som et forberedende niveau til hf. Der er prøver efter niveauerne G og D. De øvrige niveauer afsluttes med faglig dokumentation.

Introducerende undervisning

Der tilbydes desuden særligt tilrettelagt introducerende undervisning i et eller flere fag.

Supplerende undervisning

Derudover kan alle kursister, der er tilmeldt et fag, deltage i supplerende differentieret undervisning i fagene for at støtte op om læringen i faget på holdet.

Almen Forberedelseseksamen (AF)

Det er muligt at tage en samlet Almen Forberedelseseksamen. Den indeholder:

 1. Dansk eller Dansk som andetsprog på niveau D
 2. Engelsk på niveau D
 3. Matematik på niveau D
 4. To fag efter kursistens eget valg på mindst niveau G

   

En AF giver adgang til direkte optagelse til 2-årigt hf, hvis det ene valgfag er naturvidenskab og det andet er enten historie, samfundsfag, tysk eller fransk. Alle fag skal bestås hver for sig. Læs mere i bekendtgørelsen