|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ÆRØ

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for HF & VUC FYN Ærø

Kære Kursist - Velkommen til

At deltage i uddannelsesforløbet på HF & VUC FYN Ærø forpligter både dig og din uddannelsesafdeling.

Vi ønsker at være rammen om et rummeligt lærings- og studiemiljø for både unge og voksne. Engagement, humor, respekt og ansvarlighed er de bærende værdier i dette miljø. 

HF & VUC FYN Ærø er en uddannelsesinstitution med et stort antal unge kursister, primært på hf-søfart og har således en klar profil som en ungdomsuddannelse. Af disse bor en stor del på kollegier i nærmiljøet og dette at være flyttet hjemmefra er en stor omvæltning i livet kombineret med starten på en ny og krævende uddannelse. Det ligger os derfor på sinde at skabe en naturlig progression i forløbet ung – voksen og en naturlig sammenhæng mellem disse aldersgrupper.

Hvad stiller skolen til rådighed? 

 • Dygtige og engagerede lærere
 • Din egen tutor
 • En klasselærer og et klasseteam
 • Gode og velholdte fysiske rammer
 • Fri adgang til trådløst netværk og adgang til brug af skolens it-faciliteter
 • God adgang til råd og støtte i studievejledningen
 • En åben og venlig administration
 • God adgang til råd og støtte hos læsevejlederen

 

Vi forventer at du:

 • Deltager aktivt i undervisningen
 • Er med til at skabe et godt miljø på hold og klasser  
 • Er med til at holde orden på skolen
 • Respekterer de andre personer, der har deres gang på skolen
 • Melder afbud til kontor i LUDUS Web, hvis du er syg

 

 

Hold dig studieaktiv - det er dit ansvar

Som kursist ved HF & VUC Ærø har vi følgende forventninger til dig omhandlende din studieaktivitet, du:

 • Møder til undervisningen – til tiden
 • Har forberedt dig og have materialer med som skal bruges
 • Er aktiv i timerne og deltage aktivt i gruppearbejde
 • Afleverer de stillede opgaver til den aftalte tid
 • Overholder aftaler med medkursister og lærere
 • Møde op og deltage aktivt i samtalen med din tutor
 • Går til eksamen/prøve
 • Holder dig opdateret i LUDUS Web og Fronter

 

Begrundet fravær

Hvis du i en kortere periode får problemer med at være studieaktiv, forventer vi, at du hurtigt kontakter dine lærere, så I sammen kan lave en plan for, hvordan du igen styrker din studieaktivitet. Jo bedre vi kender din situation, des bedre kan vi hjælpe dig. Vi har en fælles interesse i, at du kommer godt igennem dit undervisningsforløb hos os, og vi vil gøre hvad vi kan for at støtte dig til at gennemføre – så tag imod den hjælp, du kan få! I tilfælde af længerevarende eller gentagne fravær kan du blive afkrævet en lægeerklæring.

Regler for almindelig orden og samvær 

Du skal leve op til de almindelige omgangsnormer, der gælder i samfundet og udover det har vi følgende regler på HF & VUC Fyn Ærø:

 • Når der er undervisning, herunder gruppearbejde og værkstedsundervisning, skal mobiltelefoner og musikafspillere være slukkede. Læreren beslutter, hvornår der skal anvendes it i undervisningen
 • Du må ikke spise i undervisningslokalerne
 • Klasserne er ansvarlige for at holde anvendte undervisningslokaler i ordentlig stand, så rengøringspersonalet kan gøre sit arbejde. Så altså – ryd op efter jer
 • Du må ikke ryge på skolens område

 

Klik her for "Etisk kodeks" for skolen.

Procedure ved manglende studieaktivitet

Lærerne registrerer fremøde/fravær til hver undervisningstime.

Du kan følge med i LUDUS Web under menuen ”Kursist” og fanen ”Fravær”.

Hvis du har et højt fravær 

Du og din lærer taler sammen om din studieaktivitet, og I indgår en aftale om, hvordan din studieaktivitet skal udvikle sig fremadrettet. Din faglærer meddeler om jeres indgåede aftale i LUDUS Web, så dine faglærere, din tutor, din studievejleder og skolens leder er orienteret. 

Det din faglærer og studievejleder, der afgør om du overholder indgåede aftaler. Når du indgår en aftale med din faglærer, er det din pligt at overholde den.

Hvis den indgåede aftale mod forventning ikke medfører en tydelig forbedret studieaktivitet vil du få en mundtlig advarsel. Hvis der ikke sker nogen ændring vil du efterfølgende få en skriftlig advarsel (for kursister under 18 år sendes denne hjem til forældre). Der vil dog i alle tilfælde være tale om en helhedsvurdering af din samlede studieaktivitet.

Sanktioner

I processen kan følgende sanktioner iværksættes af skolens leder:

 • Du mister midlertidigt retten til SU
 • Du mister retten til at følge undervisningen og må gå til eksamen som selvstuderende.
 • Bortvisning

 

Om aflevering af skriftlige opgaver

Hvis du forsømmer at aflevere skriftlige opgaver, kan en tilsvarende varslingsprocedure iværksættes. Du vil i den forbindelse blive tilbudt støtte til at få lavet dine opgaver. Du kan altid møde op i skriveværkstedet og få støtte til lektier og skriftlige afleveringsopgaver.