|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_FVU

FVU plan

FVU plan 2017

FVU Plan 2017 samt Regionens høringssvar 

FVU planer for HF & VUC FYN, inkl. vores overenskomsttagere udarbejdes i én gang om året til regionsrådet.

Planen er bygget op om følgende afsnit

  • Resultater af evalueringen af Voksenuddannelsescentrets indsats (kvantitativt og kvalitativt)
  • Prognose for behovet
  • Mål for indsatsen
  • Omfang af udbud

 

Regionsrådet får med baggrund i planerne fra samtlige VUC i regionen

  • et overblik over, hvor langt vi er på FVU-området i forhold til at nå den nationale målsætning om 40.000 FVU-kursister på landsplan
  • en synliggørelse af de bedste FVU-erfaringer til at videreudvikle FVU-indsatsen

 

I høringssvaret 2015 fremhæves afslutningsvist:
I Udvalget for Regional Udvikling anerkender de mange og forskelligartede indsatser, som udførligt er beskrevet i FVU-planen. Udvalget noterer sig det relativt store fald i kursister, men noterer samtidig, at sidste års kursistantal var betydeligt højere end tidligere år og at årets antal er meget tæt på de 7 % som regionsrådet har sat som målsætning. Udvalget vil dog anbefale at HF & VUC FYN, i tråd med den målsætning og plan de selv fremlægger i FVU-planen, arbejder for, at faldet i antal kursister ikke fortsætter.