|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

Studieintro pædagog

Studieintroducerende kursus til pædagoguddannelsen

Har du anden etnisk baggrund end dansk, og vil du gerne være pædagog?
I samarbejde med Pædagoguddannelsen i Odense tilbyder vi et studieintroducerende kursus for flygtninge og indvandrere.

På det studieintroducerende kursus skal du tilegne dig viden og færdigheder, der er nødvendige for at kunne studere på Pædagoguddannelsen i Odense. Gennem selvstændigt studie og via arbejde i teams skal du lære at tage ansvar for din egen og dine medkursisters faglige og personlige udvikling.

START

Kurset starter til september

STED

Kurset afholdes på UCL/pædagoguddannelsen.

SU

Du kan søge SU efter gældende regler. Se mere her

OPTAGELSE

For at blive optaget på det studieintroducerende kursus skal du have danskkundskaber svarende til eksamen på minimum dansk som andetsprog niveau G.
Du vil blive indkaldt til en optagelsessamtale og dansktest, som vil danne grundlag for, om du kan optages på kurset.

Desuden skal du enten:

  • have erhvervserfaring fra Danmark og/eller dit hjemland
  • have uddannelse fra Danmark og/eller dit hjemland
  • have afsluttet relevant skolegang fra Danmark og/eller dit hjemland

 

Læs mere i folderen