|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

I_ord

I

IKV - Individuel kompetencevurdering

(også kaldet RKV - realkompetencevurdering) HF & VUC FYN tilbyder individuel vurdering af dine realkompetencer i fag på avu og hf. De kompetencer, der kan vurderes og gives bevis for, svarer til målene i det pågældende fag på det valgte niveau. Du skal selv levere dokumentation for det, du kan. ”Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet” (citat fra forslaget til Lov om IKV). Tilmelding til IKV kan ske i vejledningen. Vurderingen er gratis. Læs mere her

Information

På vucfyn.net, i LUDUS Web, på info-skærme og på opslagstavler finder du praktiske oplysninger af forskellig art i forbindelse med undervisningen og det daglige liv på stedet.

International uge

Hvert år er der i uge 46 ”International uge” med særlige arrangementer og/eller aktiviteter. På dit undervisningssted kan du orientere dig om, hvilke aktiviteter det drejer sig om, og hvornår i ugen de finder sted. Der er mødepligt, såfremt aktiviteterne ligger inden for dine fags undervisningstid.

Introduktionsdage

Undervisningsstederne arrangerer introduktionsdage ved de ordinære holdstarter på de fleste niveauer.

It i undervisningen

Brugen af it indgår i alle fag. Der arrangeres intro-kurser ved undervisningens start, hvor du får mulighed for at få de nødvendige færdigheder.