|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

R_ord

R

Rusmiddelpolitik

Som skole med ungdoms- og voksenuddannelser spiller HF & VUC FYN en væsentlig rolle i kursistens liv. Gennem skolens kultur sker en normdannelse, der har betydning for skoledagen og livet uden for skolen.
Skolen og du som kursist har et specifikt ansvar for at få skabt et godt fagligt og socialt læringsmiljø på uddannelsesstedet.
Et forbrug af rusmidler er ikke i overensstemmelse med et godt læringsmiljø.
Med en tydelig og klar rusmiddelpolitik ønsker HF & VUC FYN at signalere, at misbrug tages alvorligt, og at indsatsen over for en kursist med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler skal være effektiv, synlig og et fælles ansvar.
Skolens rusmiddelpolitik omfatter såvel lovlige som ulovlige rusmidler.

Formålet med skolens rusmiddelpolitik

Skolen ønsker at medvirke til at løse en kursists problemer som følge af et misbrug af rusmidler. Skolen ønsker at støtte og hjælpe, således at misbrug ikke hindrer kursisten i at gennemføre uddannelsen. Skolen ønsker at understrege, at medkursisters påpegning af en kursists misbrug er at udvise rettidig omsorg.

Skolens regler om rusmidler

Det er forbudt at indtage eller være påvirket af alkohol og andre rusmidler på skolens område ligesom handel med alle slags rusmidler er forbudt.
En kursist, der møder op påvirket eller på anden måde overtræder skolens regler om rusmidler, bortvises straks. Efterfølgende indkaldes til samtale med rektor eller anden udpeget person.
Dispensationer i forbindelse med fester og andre arrangementer uden for skoletiden aftales med og gives af rektoren. Der gives udelukkende dispensation vedr. øl, vin etc. og ikke til stærk alkohol. Det pointeres, at andre rusmidler ikke tillades.
For unge under 18 år skal der foreligge en tilladelse fra hjemmet/værgen til at indtage alkohol.

Skolens hjælp og rådgivning til kursister med rusmiddelproblemer

Rektor eller anden udpeget person tager en samtale med kursisten, der har et uhensigtsmæssigt forbrug/misbrug af rusmidler. Skolen vil henvise til nærmeste RusmiddelCenter, hvor kursisten kan få ambulant rådgivning og behandling. En kursist med et misbrug er forpligtet til at modtage rådgivning og hjælp. Skolen vil støtte og hjælpe en kursist med et misbrug med at forblive i uddannelsen. Forældre involveres, når kursisten er under 18 år.

Rygning

HF & VUC FYN er en røgfri skole. Derfor foregår al rygning udendørs i rygeskure og markerede rygezoner. Det er ikke tilladt at ryge på evt. altaner.