|  log ind  |  faq  |  a-z  |

A-Z

V_ord

V

vejledning - praktiske vink

Du kan læse her, hvad vi forventer af dig som kommende kursist, og hvad du til gengæld kan forvente af os, når du beslutter dig for at blive kursist ved HF & VUC FYN.

VUC som selvejende institution

HF & VUC FYN er en selvejende institution under Undervisningsministeriet. Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen. Du kan læse mere her.

Den lokale ledelse og administration finder du på de enkelte undervisningssteders hjemmeside - se i menuen STEDER.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i en bevidst ungdoms- og voksenprofil og i arbejdet mod opfyldelsen af de faglige krav er engagement, humor, respekt og ansvarlighed bærende værdier.

Se afsnittet om HF & VUC FYNs mission, vision, værdigrundlag og strategi her

Værksted

Alle vores undervisningssteder har et lokale eller område, der kaldes studieværkstedet. Nogle steder fungerer studieværkstedet som mediatek eller bibliotek. Der foregår mange forskellige aktiviteter, og det er forskelligt fra sted til sted, hvordan værkstedet er indrettet. Alle steder er det udstyret med computere med fagprogrammer. Der er mulighed for at forberede sig alene eller sammen med andre, og der er hjælp at hente fra skiftende lærere.

Den supplerende differentierede undervisning på avu vil i vid udstrækning foregå i værkstedet.