|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

E-sport

AVU e-sport

Undervisningen tager fat i din interesse for computerspil og IT. I fagene inddrages og integreres din fascination af spil, og undervisningen kan lægge op til gamificering.

Vi deltager løbende i relevante e-sportsevents, konkurrencer og LAN-parties.

Vi samarbejder med Marienlyst e-Sport, hvor du får e-sportstræning og opbygger et netværk indenfor e-sport. Derudover tilknyttes en e-sportscoach, som støtter din talentudvikling.

AVU e-sport er for dig, der gerne vil blive klar til videre erhvervsuddannelse, hf eller anden ungdomsuddannelse, og som gerne vil dyrke din e-sport samtidig med, du går i skole.

Du lærer at:

  • Kombinere din interesse med faglighed
  • Udvikle kompetencer, som er relevante for både dit studie og når du gamer
  • Dyrke din sport samtidig med at du bliver klar til videre ungdomsuddannelse
  • Udvikle dit talent og opbygge netværk inden for e-sport
  • Sætte mål for din fremtid

 

Dine fag

  • Dansk F og E
  • Engelsk E og D
  • Matemati F, E og D
  • Naturvidenskab G og F

 

Alle fag afsluttes med prøve på niveau G (svarende til 9. klasse)

Optagelse og test

Du kan søge om optagelse helt frem til studiestart.
Inden start vil du blive testet i dansk, matematik og engelsk, så vi kan vurdere hvilket niveau, du skal starte på. Du kan blive bedt om at aflevere en motiveret ansøgning.

Økonomi

Undervisningen er SU-berettiget. Søg SU direkte på www.su.dk.
Der er deltagerbetaling til Marienlyst e-Sport på 400 kr. pr. måned i 10 mdr./år.

Start & sted

AVU e-sport starter i august 2017 og varer 1 år.
Undervisningen foregår på Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.

Vil du vide mere?

Kontakt vores vejledere på telefon 62 65 65 20 eller pr. mail avuvejledo@vucfyn.dk.