|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

EUD forberedende forløb

eud forberedende forløb

Bliv klar til erhvervsuddannelsen med et EUD forberedende forløb. Vi hjælper med at opkvalificere dig, så du får nemmere ved at gennemføre dit videre uddannelsesforløb.

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

I samarbejde med Syddansk Erhvervsskole tilbyder vi et uddannelsesforløb, som giver dig mulighed for at gå til prøve i dansk og matematik på G-niveau i december 2017, så du er klar til optagelse på en erhvervsuddannelse i januar 2018. Hvis du har brug for lidt mere tid, har vi et forløb, der afsluttes i maj 2018.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 18 år.

Start & sted

Dansk/matematik G og engelsk basis starter den 14. august og afslutter den 6. december 2017.
Dansk/matematik/engelsk og samfundsfag G starter den 9. oktober og afslutter den 11. maj 2018.

For at sikre, at du har de bedste muligheder for at opnå gode resultater til prøverne/eksamenerne, indgår FVU-læsning og matematik som en del af undervisningen, og det er ikke en hindring, hvis du er ordblind.

Du vil gennem forløbet stifte bekendtskab med uddannelser på både Syddansk Erhvervsskole og HF & VUC FYN. Undervisningen foregår på Syddansk Erhvervsskole. Du vil være i tæt kontakt med lærere, vejleder og andre støtte personer, som vil hjælpe dig igennem forløbet.

SU

Du kan søge SU efter gældende regler. Se mere her

Vil du vide mere?

Der er informationsmøde på Syddansk Erhvervsskole den 28. juni og 9. august kl. 10.00-12.00. Adressen er Petersmindevej 1F. 5000 Odense C.
Du kan også kontakte afdelingsleder Grethe Bjært på gbt@vucfyn.dk eller tlf. 66 65 65 26.

Hent folder om forløbet her

EUD PÅ TVÆRS  - et samarbejde med TIETGEN Erhvervskole

Få skabt udsyn og se nye vinkler på din fremtid – også for dig der er ordblind.

Du har måske været i gang med noget andet i nogle år og overvejer nu at uddanne dig inden for butik, handel eller andre tilbud på erhvervsskoler. Tietgenskolen og HF & VUC FYN samarbejder om et målrettet avu-tilbud der gør dig klar, så du kan gennemføre hovedforløbet på en erhvervsuddannelse. Der vil være tæt kontakt til lærere, vejledere og samarbejdspartnere, så du får den bedst mulige støtte til at gennemføre uddannelsen. Når du afslutter forløbet, er der hjælp og vejledning, til at søge videre ind på erhvervsuddannelsen.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 18 år og have bestået 9. klasse

Forløbet består af

FVU (Forberedende Voksen Undervisning) med fokus på it og Læsning og matematik.
Dansk F/E
Matematik F/E
Engelsk F/E
Samarbejde og Kommunikation G
Billedkunst D

Du vil under forløbet få kendskab til uddannelser på TIETGEN, samt vejledning om job- og uddannelsesmuligheder.

Start

Der er holdstart d. 14.august og forløbet afsluttes med eksamen/faglig dokumentation maj 2018.

SU

Der er mulighed for at søge SU efter gældende regler.

Har du lyst til at høre mere

Kontakt vejleder afdelingsleder Grethe Bjært på gbt@vucfyn.dk eller tlf. 66 65 65 26. 

Hent folder om forløbet her