|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

EUD forberedende forløb

eud forberedende forløb

Bliv klar til erhvervsuddannelsen med et EUD forberedende forløb. Vi hjælper med at opkvalificere dig, så du får nemmere ved at gennemføre dit videre uddannelsesforløb.

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

I samarbejde med Syddansk Erhvervsskole tilbyder vi et uddannelsesforløb, som giver dig mulighed for at gå til prøve i dansk og matematik på G-niveau, så du er klar til optagelse på en erhvervsuddannelse.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 18 år.

Start & sted

DSA, matematik, engelsk, samfundsfag G og evt. naturvidenskab starter i august og afsluttes i maj/juni.

For at sikre, at du har de bedste muligheder for at opnå gode resultater til prøverne/eksamenerne, indgår FVU-læsning og matematik som en del af undervisningen, og det er ikke en hindring, hvis du er ordblind.

Du vil gennem forløbet stifte bekendtskab med uddannelser på både Syddansk Erhvervsskole og HF & VUC FYN. Undervisningen foregår på Syddansk Erhvervsskole. Du vil være i tæt kontakt med lærere, vejleder og andre støtte personer, som vil hjælpe dig igennem forløbet.

SU

Du kan søge SU efter gældende regler. Se mere her

Vil du vide mere?

Kontakt afdelingsleder Grethe Bjært på gbt@vucfyn.dk eller tlf. 66 65 65 26.