|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ODENSE

HF 2-årig

2-årig hf

2-årig hf er for dig, som ønsker en gymnasial uddannelse på kun 2 år. Den 2-årige hf er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser.

Her vil du møde innovativ undervisning, der tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra hverdagen – vi kalder det anvendelsesorienteret undervisning.
Undervejs i din uddannelse får du viden og færdigheder, som hjælper dig til at afklare dit valg af videregående uddannelse. Vi samarbejder med en række videregående uddannelser, så vi sikrer, at du kommer godt videre med din uddannelse.

Vi tilbyder dig en alsidig og spændende hverdag, der byder på meget andet end traditionel klasseundervisning. Den daglige undervisning består af mange elementer:

 • Introduktionsforløb til de enkelte fag og gode studievaner 
 • Den faglige undervisning i klasserne 
 • Projektperioder hvert halve år, hvor du bliver inspireret til dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg 
 • Lektiecafé i udvalgte fag 
 • Fællesarrangementer med foredrag, debatter og teater 
 • En større skriftlig og studieforberedende opgave, som du afleverer på dit andet år
 • Ekskursioner og studierejser

Eksamen

På hf får du ikke standpunktskarakterer i fagene – hvert fag eller faggruppe afsluttes med en mundtlig eksamen. Der vil være mindst én eksamen hvert halve år. Ud over de mundtlige er der skriftlige eksaminer i dansk, engelsk og matematik. Du får løbende feedback på din indsats og dit standpunkt i hvert fag igennem samtaler med lærerne og studievejleder.

Hf-klasserne

Hver klasse har en klasselærer, som følger klassens aktiviteter, og du har både en studievejleder og en lærer, som du altid kan henvende dig til, hvis du har brug for råd og vejledning.

Adgangsgivende til...

Den 2-årige hf er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser.
Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, kan du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1.
Vær opmærksom på, at nogle uddannelser (både under kvote 1 og kvote 2) stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på www.ug.dk eller på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav der stilles netop der.

Optagelse

Du kan blive optaget på den 2-årige hf efter 9. eller 10. klasse.

Optagelse direkte fra 9. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakter. 
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse.
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen. 
 • Du skal have aflagt de obligatoriske prøver i 9. klasse. 
 • Du skal have opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 i de lovbundne prøver.

 

Optagelse direkte fra 10. klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat. 
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse. 
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse. 
 • Du skal have 10. klasseprøve (skriftlig og mundtlig) i dansk, matematik og engelsk. 
 • Du skal have folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøve i fysik/kemi
 • Du skal have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasseprøve både mundtligt og skriftligt i tysk eller fransk.

 

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, har du mulighed for at søge om optagelse alligevel og få adgang fx via en vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og helhedsvurdering.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen

Du har også mulighed for optagelse efter individuel bedømmelse af dine kvalifikationer, hvis du har en anden baggrund – erhvervserfaring og/eller anden uddannelse. Du vil blive kontaktet med henblik på en personlig samtale hos en studievejleder.

Har du gennemført en Almen Forberedelseseksamen (AF-bevis), har du krav på at blive optaget til den 2-årige hf - læs mere her

Tilmelding

Går du i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts. For ansøgere, der har været ude af folkeskolen i mindst ét år eller mere, er ansøgningsfristen til den 2-årige hf d. 15. marts.